Wolters Kluwer Home
Resultaten
13
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht
  Vanaf
  € 104,49
 • Redacteur: mr. W.J. Ausma, mr. Sabine van den Brink

  Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht (TPWS) verstrekt tweemaandelijks bondige, praktische, toegankelijke en door deskundigen geselecteerde strafrechtinformatie. TPWS volgt daarbij de onderwerpen die ook in de boekenreeks Praktijkwijzer Strafrecht aan bod komen.

 • Auteur: mr. dr. Masha Fedorova, Prof.mr.dr. Piet Hein van Kempen

  Hoe moeten autoriteiten omgaan met cannabisteelt voor de bevoorrading van coffeeshops of bijvoorbeeld ‘Cannabis Social Clubs’? Dit boek onderzoekt of het internationale recht ruimte laat voor het reguleren van cannabisteelt voor recreatief gebruik. Het onderzoekt vooral hoe initiatieven zich verhouden tot internationaal recht. De opvattingen van internationale toezichtsorganen en een overzicht van gemeentelijke en buitenlandse initiatieven zijn opgenomen.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Redacteur: mr. Richard van Elst, prof. mr. Elies van Sliedregt

  Dit boek behandelt internationaal strafrechtelijke onderwerpen zoals uitlevering, justitiële en politiële rechtshulp en overdracht en overname van strafvervolging en strafexecutie. Ook zaken als de rechtsmacht van de Nederlandse strafrechter, internationale strafrechtspraak en de vervolging van internationale misdrijven in Nederland komen aan de orde.
 • Crisis
  € 85,50
 • Kernredactie: drs. E.R.G. van Dijkman, prof. dr. Ira Helsloot

  Ingegaan wordt op kernthema's in de crisisbeheersing zoals oefenen en trainen, crisiscompetenties, media- en crisiscommunicatie, rol van burgers, nazorg en internationale aspecten van crisisbeheersing.

Veelgestelde vragen