Wolters Kluwer Home
Resultaten
13
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Auteur: mr. dr. Masha Fedorova, Prof.mr.dr. Piet Hein van Kempen

  Hoe moeten autoriteiten omgaan met cannabisteelt voor de bevoorrading van coffeeshops of bijvoorbeeld ‘Cannabis Social Clubs’? Dit boek onderzoekt of het internationale recht ruimte laat voor het reguleren van cannabisteelt voor recreatief gebruik. Het onderzoekt vooral hoe initiatieven zich verhouden tot internationaal recht. De opvattingen van internationale toezichtsorganen en een overzicht van gemeentelijke en buitenlandse initiatieven zijn opgenomen.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht
  Vanaf
  € 104,49
 • Redacteur: mr. W.J. Ausma, mr. Sabine van den Brink

  Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht (TPWS) verstrekt tweemaandelijks bondige, praktische, toegankelijke en door deskundigen geselecteerde strafrechtinformatie. TPWS volgt daarbij de onderwerpen die ook in de boekenreeks Praktijkwijzer Strafrecht aan bod komen.

 • Crisis
  € 85,50
 • Kernredactie: drs. E.R.G. van Dijkman, prof. dr. Ira Helsloot

  Ingegaan wordt op kernthema's in de crisisbeheersing zoals oefenen en trainen, crisiscompetenties, media- en crisiscommunicatie, rol van burgers, nazorg en internationale aspecten van crisisbeheersing.
 • Redacteur: mr. Richard van Elst, prof. mr. Elies van Sliedregt

  Deze tweede druk biedt u een overzicht van de voor Nederland belangrijkste aspecten van het internationale en Europese straf(proces)recht. Met veel aandacht voor interstatelijke samenwerking. Inclusief verwijzingen naar recente wetgeving, Kamerstukken, rechtspraak en literatuur, overzichtelijk per deelonderwerp opgenomen.

Veelgestelde vragen