Wolters Kluwer Home
Resultaten
35
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Betrouwbaar getuigenbewijs
  € 53,00
 • deel 228

  Auteur: mr. dr. Marieke Dubelaar

  In dit boek worden de problemen met getuigenverklaringen vanuit verschillende disciplines geanalyseerd en in verbinding gebracht met de bestaande wettelijke regeling en de werkwijzen in de Nederlandse strafrechtspraktijk.
 • CoordinerendRedacteur: prof. mr. Marc Groenhuijsen, prof. dr. T.I. Oei

  De forensische psychiatrie en haar grensgebieden - actualiteit, geschiedenis en toekomst' onder redactie van T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen,Doelgroep: psychiaters, psychologen, juristen, criminologen, beleidsmakers, academici, universitaire en hog
 • Levend strafrecht
  € 67,00
 • Redacteur: Prof.mr.dr. Piet Hein van Kempen, prof. mr. Ad Machielse

  Vele prominenten geven in dit boek hun visie op strafrechtelijke vernieuwingen en plaatsen deze in hun maatschappelijke context.
 • Mag het ietsje meer zijn?
  € 50,50
 • Auteur: prof. dr. W.J.M. de Haan

  Op 10 juni 1997 sprak prof. dr. W.J.M. de Haan bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de criminologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen een rede uit, getiteld 't kon minder. Geweldscriminaliteit, leefbaarheid en kwaliteit van veiligheidszorg. Precies dertien jaar later, op 10 juni 2010, nam hij op 65-jarige leeftijd afscheid van zijn Groningse collega's met een college getiteld Mag het iets meer zijn? Criminologisch onderzoek naar geweld in het publieke domein.
 • Reizen met mijn Rechter
  € 65,00
 • Redacteur: prof. dr. Peter van Koppen, Auteur: dr. Marko Jelicic

  Kunnen wij aan iemand zien of hij liegt? Hoe ontstaan rechterlijke dwalingen? Werkt de leugendetector? Met vermijding van onnodig juridisch en psychologisch jargon wordt in Reizen met mijn Rechter op o.a. deze vragen een antwoord gegeven.
 • Auteur: mr. Sven Brinkhoff

  Startinformatie is de informatie die de politie en het Openbaar Ministerie aanleiding geven een strafrechtelijk onderzoek te starten. In dit boek vindt u alle facetten van startinformatie; het biedt een inkijk in de wereld van de informatievergaring die vooraf gaat aan de start van een strafrechtelijk onderzoek en bekijkt in de breedste zin van het woord de weerslag die startinformatie heeft op het Nederlandse strafproces.


  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Stille getuigen
  € 68,00
 • Auteur: dr. Bas de Wilde

  In een strafzaak spelen getuigenverklaringen een belangrijke rol. Wat getuigen verklaren is niet altijd in overeenstemming met de waarheid. Voor een verdachte is het noodzakelijk om getuigen te kunnen ondervragen. Het EVRM erkent deze noodzaak.

  De vragen die De Wilde in dit boek aan de orde stelt, zijn voor elke strafrechtspecialist van belang.

  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Strafprocesrecht
  € 54,95
 • Auteur: prof. mr. Berend Keulen, prof. mr. Geert Knigge

  Dit boek bevat een inleiding in het strafprocesrecht op academisch niveau. De auteurs hebben er naar gestreefd het strafproces vanuit zijn fundamentele uitgangspunten en beginselen te beschrijven. Hoewel het boek primair is geschreven voor het onderwijs, is het ook van waarde voor de wetenschap en de praktijk.
 • Auteur: prof. mr. Jan Crijns

  Het strafrecht wordt gekenmerkt door eenzijdige bevoegdheidsuitoefening door de overheid. Niettemin doen zich veelvuldig situaties voor waarin wordt gehandeld op basis van wilsovereenstemming tussen OM en verdachte (bijv. de transactie, het voorwaardelijk sepot en toezeggingen aan verdachten in ruil voor een getuigenverklaring). Dit boek geeft antwoord op een aantal vragen die rijzen naar aanleiding van het gebruik van deze op consensualiteit gebaseerde procedures binnen het strafrecht.
 • Strafrechtelijke causaliteit
  € 50,00
 • Auteur: mr. Erik Witjens

  Het feitelijk veroorzaakt hebben van een gevolg, een empirische vaststelling, is niet hetzelfde als het in juridische zin veroorzaakt hebben van een gevolg. In zowel het privaatrecht als het strafrecht oefenen normatieve argumenten invloed uit op het oordeel over causaal verband. In dit boek zijn de beide rechtsgebieden uitvoerig onderzocht en tegen elkaar afgezet.
 • Vormfouten 2014
  € 75,00
 • Auteur: mr. Reindert Kuiper

  Dit boek gaat over het controleren van en reageren op vormverzuimen door de strafrechter. Het biedt een overzicht van de rechtspraak van de Hoge Raad en het EHRM - en vergelijkt deze met die van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Daarnaast komen de doel-middelbenadering aan bod, net als relevante jurisprudentie en de rechtsgevolgen die een rechter aan een vormfout kan verbinden.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Verweren in strafzaken
  € 53,00
 • Auteur: mr. Hugo Pos, mr. René Verheul

  Indien het verweer correct wordt gevoerd is de rechter, ingeval van verwerping, gehouden te motiveren waarom het verweer geen doel treft. Dit boek biedt een beknopte handleiding met een systematische verhandeling over verweren in strafzaken.

Veelgestelde vragen