Wolters Kluwer Home
Resultaten
11
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Strafprocesrecht
  € 54,95
 • Auteur: prof. mr. Berend Keulen, prof. mr. Geert Knigge

  Dit boek bevat een inleiding in het strafprocesrecht op academisch niveau. De auteurs hebben er naar gestreefd het strafproces vanuit zijn fundamentele uitgangspunten en beginselen te beschrijven. Hoewel het boek primair is geschreven voor het onderwijs, is het ook van waarde voor de wetenschap en de praktijk.
 • Stille getuigen
  € 68,00
 • Auteur: dr. Bas de Wilde

  In een strafzaak spelen getuigenverklaringen een belangrijke rol. Wat getuigen verklaren is niet altijd in overeenstemming met de waarheid. Voor een verdachte is het noodzakelijk om getuigen te kunnen ondervragen. Het EVRM erkent deze noodzaak.

  De vragen die De Wilde in dit boek aan de orde stelt, zijn voor elke strafrechtspecialist van belang.

  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Vormfouten 2014
  € 75,00
 • Auteur: mr. Reindert Kuiper

  Dit boek gaat over het controleren van en reageren op vormverzuimen door de strafrechter. Het biedt een overzicht van de rechtspraak van de Hoge Raad en het EHRM - en vergelijkt deze met die van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Daarnaast komen de doel-middelbenadering aan bod, net als relevante jurisprudentie en de rechtsgevolgen die een rechter aan een vormfout kan verbinden.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Verweren in strafzaken
  € 53,00
 • Auteur: mr. Hugo Pos, mr. RenĂ© Verheul

  Indien het verweer correct wordt gevoerd is de rechter, ingeval van verwerping, gehouden te motiveren waarom het verweer geen doel treft. Dit boek biedt een beknopte handleiding met een systematische verhandeling over verweren in strafzaken.
 • Vormverzuimen
  € 56,00
 • Auteur: mr. Rob ter Haar, mr. David Laanstra

  Vormverzuimen blijven de gemoederen bezighouden vanwege de grote verscheidenheid aan rechterlijke uitspraken en vanwege onduidelijkheid over de onderlinge verhoudingen tussen sancties en de beoordelingsfactoren. Een praktische handleiding.
 • Forensische wetenschap
  € 51,25
 • Hoofdredactie: prof. mr. Erwin Muller, Auteur: drs. Henri de Bakker

  Forensische wetenschap is een steeds belangrijker onderdeel van opsporingsonderzoek, vervolging en berechting. Voor politie, Openbaar Ministerie en rechters vormt forensische wetenschap een van de centrale bestanddelen in het onderzoek en het bewijs. In dit overzichtwerk worden de verschillende elementen van forensische wetenschap bij elkaar gebracht.
 • Deelredactie: prof. dr. H.J.C. van Marle, prof. mr. Paul Mevis

  Dit boek beoogt het werk van de jurist en de gedragskundige naast elkaar te zetten, om een bijdrage te kunnen leveren aan de noodzakelijke dialoog tussen beide disciplines, opdat verantwoorde beslissingen genomen kunnen worden over de justitiabele.
 • Het Nederlands strafprocesrecht
  Per jaar
  € 55,00
 • Auteur: Prof.dr.mr. Matthias Borgers

  Dit boek biedt een breed overzicht van het Nederlandse strafprocesrecht. De titel bespreekt de algemene achtergronden, de bronnen en de uitgangspunten van het strafprocesrecht, evenals de verschillende fasen van het strafprocesrecht.

Veelgestelde vragen