Wolters Kluwer Home
Resultaten
19
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Auteur: prof. mr. Jan Crijns

  Het strafrecht wordt gekenmerkt door eenzijdige bevoegdheidsuitoefening door de overheid. Niettemin doen zich veelvuldig situaties voor waarin wordt gehandeld op basis van wilsovereenstemming tussen OM en verdachte (bijv. de transactie, het voorwaardelijk sepot en toezeggingen aan verdachten in ruil voor een getuigenverklaring). Dit boek geeft antwoord op een aantal vragen die rijzen naar aanleiding van het gebruik van deze op consensualiteit gebaseerde procedures binnen het strafrecht.
 • Auteur: mr. dr. Wim Valkenburg, mr. Henk van der Werff

  Dit boek voorziet de belangrijkste strafrechtelijke- en strafprocesrechtelijke bepalingen uit de AWR 1998 van commentaar. Ook bespreekt deze uitgave de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor fiscale gedragingen, onder andere in relatie tot de misdrijven uit het commune strafrecht.
 • Deelredactie: prof. dr. H.J.C. van Marle, prof. mr. Paul Mevis

  Dit boek beoogt het werk van de jurist en de gedragskundige naast elkaar te zetten, om een bijdrage te kunnen leveren aan de noodzakelijke dialoog tussen beide disciplines, opdat verantwoorde beslissingen genomen kunnen worden over de justitiabele.
 • Het Nederlands strafprocesrecht
  Per jaar
  € 55,00
 • Auteur: Prof.dr.mr. Matthias Borgers, mr. Geert Corstens

  Dit boek biedt een breed overzicht van het Nederlandse strafprocesrecht. De titel bespreekt de algemene achtergronden, de bronnen en de uitgangspunten van het strafprocesrecht, evenals de verschillende fasen van het strafprocesrecht.

 • Reizen met mijn Rechter
  € 65,00
 • Redacteur: prof. dr. Peter van Koppen

  Kunnen wij aan iemand zien of hij liegt? Hoe ontstaan rechterlijke dwalingen? Werkt de leugendetector? Met vermijding van onnodig juridisch en psychologisch jargon wordt in Reizen met mijn Rechter op o.a. deze vragen een antwoord gegeven.
 • Strafprocesrecht
  € 54,75
 • Auteur: prof. mr. Berend Keulen, prof. mr. Geert Knigge

  Dit boek bevat een inleiding in het strafprocesrecht op academisch niveau. De auteurs hebben er naar gestreefd het strafproces vanuit zijn fundamentele uitgangspunten en beginselen te beschrijven. Hoewel het boek primair is geschreven voor het onderwijs, is het ook van waarde voor de wetenschap en de praktijk.

Veelgestelde vragen