Wolters Kluwer Home
Resultaten
35
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Levend strafrecht
  € 67,00
 • Redacteur: Prof.mr.dr. Piet Hein van Kempen, prof. mr. Ad Machielse

  Vele prominenten geven in dit boek hun visie op strafrechtelijke vernieuwingen en plaatsen deze in hun maatschappelijke context.
 • Vormfouten 2014
  € 75,00
 • Auteur: mr. Reindert Kuiper

  Dit boek gaat over het controleren van en reageren op vormverzuimen door de strafrechter. Het biedt een overzicht van de rechtspraak van de Hoge Raad en het EHRM - en vergelijkt deze met die van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Daarnaast komen de doel-middelbenadering aan bod, net als relevante jurisprudentie en de rechtsgevolgen die een rechter aan een vormfout kan verbinden.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Auteur: mr. Sven Brinkhoff

  Startinformatie is de informatie die de politie en het Openbaar Ministerie aanleiding geven een strafrechtelijk onderzoek te starten. In dit boek vindt u alle facetten van startinformatie; het biedt een inkijk in de wereld van de informatievergaring die vooraf gaat aan de start van een strafrechtelijk onderzoek en bekijkt in de breedste zin van het woord de weerslag die startinformatie heeft op het Nederlandse strafproces.


  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Mag het ietsje meer zijn?
  € 50,50
 • Auteur: prof. dr. W.J.M. de Haan

  Op 10 juni 1997 sprak prof. dr. W.J.M. de Haan bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de criminologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen een rede uit, getiteld 't kon minder. Geweldscriminaliteit, leefbaarheid en kwaliteit van veiligheidszorg. Precies dertien jaar later, op 10 juni 2010, nam hij op 65-jarige leeftijd afscheid van zijn Groningse collega's met een college getiteld Mag het iets meer zijn? Criminologisch onderzoek naar geweld in het publieke domein.
 • CoordinerendRedacteur: prof. mr. Marc Groenhuijsen, prof. dr. T.I. Oei

  De forensische psychiatrie en haar grensgebieden - actualiteit, geschiedenis en toekomst' onder redactie van T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen,Doelgroep: psychiaters, psychologen, juristen, criminologen, beleidsmakers, academici, universitaire en hog
 • Reizen met mijn Rechter
  € 65,00
 • Redacteur: prof. dr. Peter van Koppen, Auteur: dr. Marko Jelicic

  Kunnen wij aan iemand zien of hij liegt? Hoe ontstaan rechterlijke dwalingen? Werkt de leugendetector? Met vermijding van onnodig juridisch en psychologisch jargon wordt in Reizen met mijn Rechter op o.a. deze vragen een antwoord gegeven.
 • Stille getuigen
  € 68,00
 • Auteur: dr. Bas de Wilde

  In een strafzaak spelen getuigenverklaringen een belangrijke rol. Wat getuigen verklaren is niet altijd in overeenstemming met de waarheid. Voor een verdachte is het noodzakelijk om getuigen te kunnen ondervragen. Het EVRM erkent deze noodzaak.

  De vragen die De Wilde in dit boek aan de orde stelt, zijn voor elke strafrechtspecialist van belang.

  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Betrouwbaar getuigenbewijs
  € 53,00
 • deel 228

  Auteur: mr. dr. Marieke Dubelaar

  In dit boek worden de problemen met getuigenverklaringen vanuit verschillende disciplines geanalyseerd en in verbinding gebracht met de bestaande wettelijke regeling en de werkwijzen in de Nederlandse strafrechtspraktijk.
 • Vormverzuimen
  € 56,00
 • Auteur: mr. Rob ter Haar, mr. David Laanstra

  Vormverzuimen blijven de gemoederen bezighouden vanwege de grote verscheidenheid aan rechterlijke uitspraken en vanwege onduidelijkheid over de onderlinge verhoudingen tussen sancties en de beoordelingsfactoren. Een praktische handleiding.
 • Strafrechtelijke causaliteit
  € 50,00
 • Auteur: mr. Erik Witjens

  Het feitelijk veroorzaakt hebben van een gevolg, een empirische vaststelling, is niet hetzelfde als het in juridische zin veroorzaakt hebben van een gevolg. In zowel het privaatrecht als het strafrecht oefenen normatieve argumenten invloed uit op het oordeel over causaal verband. In dit boek zijn de beide rechtsgebieden uitvoerig onderzocht en tegen elkaar afgezet.

Veelgestelde vragen