Wolters Kluwer Home
Resultaten
87
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Redacteur: mr. M. Bosch

  Deze arrestenbundel bevat de belangrijkste rechterlijke uitspraken, hoofdzakelijk van de Hoge Raad, op het terrein van de leerstukken van het materiële strafrecht en het strafprocesrecht, uit de periode 1897 t/m 2014. Belangrijke uitspraken van het Europees Hof voor de rechten van de mens ontbreken uiteraard niet.
 • Beginselen van strafrecht
  € 34,00
 • Auteur: prof. mr. Ch.J. Enschede, Bewerker: prof. mr. Tom Blom

  Deze klassieker verscheen reeds in het najaar van 1969. Die eerste editie was ontwikkeld uit de collegedictaten van Enschedé. Het boek bleek te voorzien in een grote behoefte. Niet alleen studenten, maar ook leken waarderen het boek als een prettige gids tot inzicht in de hoofdlijnen van ons strafrecht en onze strafrechtspleging...
 • Cassatie in strafzaken
  € 45,00
 • Auteur: mr. A.J.A. van Dorst

  De Hoge Raad waakt over de rechtseenheid (de rechtsontwikkeling daaronder begrepen) en over de bescherming van de rechten van degenen die in het strafproces zijn betrokken. Deze studiepocket schetst de wijze waarop de Hoge Raad die taken uitoefent.
  Verschijnt
  06 mei 2015
 • De dagvaarding in strafzaken
  € 42,50
 • Auteur: prof. mr. Jan Reijntjes

  In de strafrechtspleging speelt de tenlastelegging een centrale rol. Zij bepaalt wat de officier van justitie moet bewijzen en waartegen de verdachte zich heeft te verdedigen; zij maakt uit waar het geding over zal gaan. Zij geeft de rechter houvast en biedt de verdachte bescherming.
 • Dragers van waarheid
  € 35,75
 • Auteur: dr. Victor Toom

  Vaak wordt gedacht dat DNA-onderzoek automatisch naar de waarheid leidt. In dit boek komt een ander beeld naar voren: forensisch DNA-onderzoek is een complexe en hybride praktijk met een waaier aan ethische problemen.


  De auteur laat dat zien onder andere door het DNA-onderzoek uitgevoerd in het opsporingsonderzoek volgend op de moord op Marianne Vaatstra uitgebreid te beschrijven.

 • Redacteur: prof. mr. Jan Watse Fokkens, prof. dr. Peter van Koppen

  Binnenkort is het een halve eeuw geleden dat in Jeruzalem het strafproces tegen Eichmann begon. De manier waarop o.a. door Hannah Arendt daarover destijds verslag werd gedaan, trok toen en trekt nog steeds veel aandacht. Een aantal stellingen uit het boek is omstreden gebleven ondanks het feit dat de auteur zelf met het vorderen van de jaren binnen bepaalde kringen een zekere cultstatus heeft gekregen.
 • Auteur: mr. Erik Koopmans, Bewerker: prof. mr. Edwin Bleichrodt

  Dit boek laat zien hoe het beslissingsmodel van de artikelen 348 en 350 van het Wetboek van Strafvordering werkt. Het is in eerste instantie bedoeld voor studenten die in de bachelorfase het vak strafprocesrecht volgen.

Veelgestelde vragen