Wolters Kluwer Home
Resultaten
76
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Redacteur: prof. mr. Constantijn Kelk, prof. dr. F.A.M.M. Koenraadt

  Deze verzameling voordrachten, van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, bevat actuele onderwerpen op het grensvlak van psychiatrie, psychologie en (straf)recht. Het Gezelschap draagt bij aan de discussie over de verhouding tussen deze vakgebieden. U krijgt een overzicht van de ontwikkelingen in gedragskunde en strafrecht en de raakvlakken van beide, en inzicht in actuele vraagstukken.

   

  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Auteur: mr. Erik Koopmans, Bewerker: prof. mr. Edwin Bleichrodt

  Dit boek laat zien hoe het beslissingsmodel van de artikelen 348 en 350 van het Wetboek van Strafvordering werkt. Het is in eerste instantie bedoeld voor studenten die in de bachelorfase het vak strafprocesrecht volgen.
 • Advocaat(-Generaal)
  € 45,00
 • Redacteur: mr. Thom Dieben LL.B LL.M, mr. J.I.M.G. Jahae

  Wie kent als strafrechtadvocaat Taru Spronken niet? Zij is nu Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad. Met dit liber amicorum nemen vele vrienden uit de strafrechtpraktijk afscheid van deze bevlogen advocaat. Laat deze bundel u inspireren zoals zij zelf velen inspireert.


  Het e-book bestelt u hier.

 • Over burgers en opsporing
  € 26,50
 • Auteur: prof. mr. Edwin Bleichrodt

  De betrokkenheid van burgers bij de opsporing van strafbare feiten varieert van het geven van informatie aan de politie tot afspraken met verdachten die als getuigen tegen medeverdachten verklaringen afleggen. De inzet van burgers bij de opsporing roept vragen op, die centraal staan in dit boek, dat een (licht aangepaste) schriftelijke weergave vormt van de door Mr. F.W. Bleichrodt op 2 september 2010 uitgesproken oratie.

  De auteur formuleert randvoorwaarden voor de inbreng van burgers in de opsporing en gaat na of de huidige strafprocessuele regels daaraan voldoen. Deze verkenning leidt tot een aantal voorstellen tot aanpassing van het juridisch kader, onder meer op het gebied van de aanhouding door particulieren, het gebruik van bewijsmateriaal dat door burgers onrechtmatig is verkregen en de bescherming van getuigen en informanten.

 • Dragers van waarheid
  € 41,00
 • Auteur: dr. Victor Toom

  Vaak wordt gedacht dat DNA-onderzoek automatisch naar de waarheid leidt. In dit boek komt een ander beeld naar voren: forensisch DNA-onderzoek is een complexe en hybride praktijk met een waaier aan ethische problemen.


  De auteur laat dat zien onder andere door het DNA-onderzoek uitgevoerd in het opsporingsonderzoek volgend op de moord op Marianne Vaatstra uitgebreid te beschrijven.

 • Fiscale fraude
  € 20,00
 • Auteur: mr. Anke Feenstra, mr. Anneke Nuyens

  Nuyens en Feenstra schetsen de achtergrond van het fiscale (proces)recht en het commune strafrecht. Ook de fiscale fraudebestrijding en de rol van OM, FIOD en Belastingdienst worden belicht. Daarnaast passeren algemene (strafrechtelijke) thema’s de revue, zoals de inlichtingenverplichting en het ‘nemo tenetur’. In dit handboek zijn ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie verwerkt.

   

  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Gezondheidsstrafrecht
  € 45,00
 • Gezondheidsstrafrecht geeft een uitgebreide beschrijving van de raakvlakken tussen gezondheidszorg en strafrecht. De auteur schetst algemene gezondheidsrechtelijke regelingen, bijvoorbeeld die waarin het toezicht op de gezondheidszorg wordt geregeld, bestuurlijke handhaving van volksgezondheidswetgeving, en het functioneren van de individuele hulpverlener.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • De dagvaarding in strafzaken
  € 49,00
 • Auteur: prof. mr. Jan Reijntjes

  In de strafrechtspleging speelt de tenlastelegging een centrale rol. Zij bepaalt wat de officier van justitie moet bewijzen en waartegen de verdachte zich heeft te verdedigen; zij maakt uit waar het geding over zal gaan. Zij geeft de rechter houvast en biedt de verdachte bescherming.
 • Kringgedachten
  € 20,00
 • Redacteur: mr. dr. Ebby Hofstee, prof. mr. Oswald Jansen

  Het 25-jarig bestaan van de Kring Corstens is de aanleiding om Geert Corstens op bijzondere wijze in de vorm van dit boek te bedanken voor alles wat hij voor zijn promoti heeft betekend. Kringgedachten is een samenstel van bijdragen dat de brede belangstelling van Geert goed illustreert: materieel strafrecht, boeterecht, strafprocesrecht, financieel en economisch strafrecht, penitentiair recht en Europees, supranationaal en internationaal strafrecht.


  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Auteur: mr. dr. Masha Fedorova, Prof.mr.dr. Piet Hein van Kempen

  Hoe moeten autoriteiten omgaan met cannabisteelt voor de bevoorrading van coffeeshops of bijvoorbeeld ‘Cannabis Social Clubs’? Dit boek onderzoekt of het internationale recht ruimte laat voor het reguleren van cannabisteelt voor recreatief gebruik. Het onderzoekt vooral hoe initiatieven zich verhouden tot internationaal recht. De opvattingen van internationale toezichtsorganen en een overzicht van gemeentelijke en buitenlandse initiatieven zijn opgenomen.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

Veelgestelde vragen