Wolters Kluwer Home
 

Producten

 • Auteur: prof. mr. Peter van Buuren, mr. Toon de Gier

  Deze negende, op onderdelen ingrijpend herziene, druk geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern en de systematiek van het ruimtelijk bestuursrecht, die naast de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omvat.
 • Editie 2016-1

  Eindredacteur: dr. Co van Zundert

  Handzame pocket met de tekst van alle regelingen in uw werkveld van het ruimtelijk bestuursrecht, omgevingsrecht en milieu. Wettekst en uitvoeringsregelingen direct bij de hand. Nieuw in deze editie: de Erfgoedwet, die op 1 juli 2016 de Monumentenwet vervangt.
 • De Omgevingswet in de praktijk
  € 59,50
 • Editie 2015

  Auteur: mr. dr. Jan van den Broek

  In 2018 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Krijgt u met deze wet te maken? Bijvoorbeeld als overheidsprofessional, bedrijfsjurist, advocaat, rechter of wetenschapper? Dan is het slim om u goed voor te bereiden op de implementatie van de wet in de praktijk. Dat kan met deze omvangrijke en zeer complete juridische leidraad!


  Het e-book kunt u hier bestellen.

Veelgestelde vragen