Wolters Kluwer Home
Resultaten
21
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Auteur: mr. Maurice Essers, mr. Walter Parlevliet

  In de praktijk blijkt de behoefte aan een overzicht van de voor gebieds- en projectontwikkeling relevante jurisprudentie groot evenals de behoefte aan casestudies. In deze bundel wordt in die behoefte van de praktijk voorzien door op overzichtelijke wijze feiten en rechtsoordelen van de belangrijkste uitspraken samen te vatten.
 • Goed verdedigbaar
  € 82,50
 • Hoofdredactie: mr. Toon de Gier, prof. mr. Gerdy Jurgens

  In dit boek is samengesteld ter gelegenheid van het afscheid op 25 november 2011 van Peter van Buuren als hoogleraar bestuursrecht in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht.
 • Auteur: prof. mr. Peter van Buuren, mr. Toon de Gier

  Deze negende, op onderdelen ingrijpend herziene, druk geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern en de systematiek van het ruimtelijk bestuursrecht, die naast de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omvat.
 • Ontwerp Omgevingswet
  € 59,50
 • Auteur: mr. Arnoud Fortgens, CoordinerendAuteur: dr. Co van Zundert

  In deze uitgave staat de tekst van het ontwerp Omgevingswet, zoals deze luidt na verwerking daarin van de eerste twee nota’s van wijziging. Deze wettekst is - zo veel mogelijk artikelsgewijs - voorzien van een toelichting en uitleg die zijn ontleend aan de Memorie van Toelichting en de daarop volgende Kamerstukken (Kamerstukken II, 33 962, tot en met nummer 30 en tot en met mei 2015).

   

  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • De Omgevingswet in de praktijk
  € 59,50
 • Editie 2015

  Auteur: mr. dr. Jan van den Broek

  In 2018 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Krijgt u met deze wet te maken? Bijvoorbeeld als overheidsprofessional, bedrijfsjurist, advocaat, rechter of wetenschapper? Dan is het slim om u goed voor te bereiden op de implementatie van de wet in de praktijk. Dat kan met deze omvangrijke en zeer complete juridische leidraad!


  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Thema's van omgevingsrecht
  € 675,00
 • Redacteur: prof. mr. Henk Addink, mr. Willy Claassen-Dales

  Thema’s van omgevingsrecht (Thom) is een nieuwe online uitgave en biedt u snel toegang tot praktische en verdiepende informatie met betrekking tot het omgevingsrecht in de meest ruime zin van het woord. De uitgave is opgedeeld in relevante rechtsgebieden en thema’s.
 • Wabo in de praktijk
  € 79,50
 • Editie 2011

  Auteur: mr. dr. Jan van den Broek, dr. Job Dresden

  In opdracht van het toenmalige Ministerie van VROM (inmiddels het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) heeft Kluwer dit boek ontwikkeld voor cursisten van de Wabo-opleiding. Het boek is gepubliceerd op het Kennisplein Omgevingsvergunning. Bij Kluwer is nu een volledig vernieuwde handelseditie verschenen.
 • Editie 2011

  Auteur: mr. dr. Jan van den Broek

  Het toezicht en de handhaving zijn belangrijk voor een juiste naleving van de regels en vergunningen uit het omgevingsrecht. Nalevingstoezicht gaat om controle door gemeenten en provincies. Zij moeten informatie verzamelen ter beantwoording van de vraag of een activiteit van een burger of ondernemer feitelijk voldoet aan de gestelde eisen. Handhaving gaat vervolgens om het juridisch toepassen van bestuursrechtelijke sancties (zoals een last onder bestuursdwang, een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete of het intrekken van een vergunning).
 • De Waterschapswet
  € 75,50
 • Eindredacteur: mr. dr. Herman Havekes, mr. Willem Wensink

  Miste u voor de praktijk al jaren een goed uitgewerkt boek over de Waterschapswet? Dat probleem is nu opgelost. Met dit handboek heeft u na bijna twintig jaar weer een actueel, artikelsgewijs commentaar op de Waterschapswet. Met literatuur, jurisprudentie en antwoorden op veel in de praktijk levende vragen.

  Het e-book kunt u hier bestellen.

Veelgestelde vragen