Wolters Kluwer Home
Resultaten
2
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Natuurbeschermingswet 1998
  € 58,75
 • deel 3.22b

  Auteur: mr. Jan Storm

  De in dit deel opgenomen Natuurbeschermingswet 1998, bedoeld als opvolger van de nu nog vigerende Natuurbeschermingswet, is grotendeels nog niet in werking getreden. Inwerkingtreding van de wet en van de ingrijpende wijzigingen van de wet bij de wet van 20 januari 2005, Stb. 2005,195, wordt echter binnenkort verwacht.
 • Editie 2011

  Auteur: mr. dr. Jan van den Broek

  Het toezicht en de handhaving zijn belangrijk voor een juiste naleving van de regels en vergunningen uit het omgevingsrecht. Nalevingstoezicht gaat om controle door gemeenten en provincies. Zij moeten informatie verzamelen ter beantwoording van de vraag of een activiteit van een burger of ondernemer feitelijk voldoet aan de gestelde eisen. Handhaving gaat vervolgens om het juridisch toepassen van bestuursrechtelijke sancties (zoals een last onder bestuursdwang, een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete of het intrekken van een vergunning).

Veelgestelde vragen