Wolters Kluwer Home
Nieuw Zakboek Handhaving Milieuwetgeving
 

Producten

 • Milieu Magazine
  € 270,25
 • Hoofdredactie: W. Verhoog, Medewerker: Pieter van den Brand

  MilieuMagazine is het toonaangevende vakblad over milieumanagement in Nederland. Het is bestemd voor iedereen die beroepsmatig met milieu bezig is bij overheid, bedrijf, adviesbureau of instelling. Van producent van milieutechnologie, beleidsbepaler en uitvoerder tot adviseur, KAMfunctionaris en vergunningverlener.
 • Editie 2011

  Auteur: mr. dr. Jan van den Broek

  Het toezicht en de handhaving zijn belangrijk voor een juiste naleving van de regels en vergunningen uit het omgevingsrecht. Nalevingstoezicht gaat om controle door gemeenten en provincies. Zij moeten informatie verzamelen ter beantwoording van de vraag of een activiteit van een burger of ondernemer feitelijk voldoet aan de gestelde eisen. Handhaving gaat vervolgens om het juridisch toepassen van bestuursrechtelijke sancties (zoals een last onder bestuursdwang, een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete of het intrekken van een vergunning).
 • Natuurschoonwet 1928
  € 46,00
 • deel 3.22a

  Auteur: mr. Auke Baas, mr. Lout Holdert jr

  In dit Lexplicatiedeel verschaft de auteur aan de hand van citaten uit wetsgeschiedenis en jurisprudentie nader inzicht in de Natuurschoonwet 1928. Daarnaast is een zorgvuldige selectie opgenomen van andere wetten en lagere regelingen die voor de uitvoering van de wet van belang zijn.

Veelgestelde vragen