Wolters Kluwer Home

Verschijningsvorm

Staats- en Bestuursrecht

meer...

Vakgebied

meer...

Prijs

 

Producten

  • Ontwerp Omgevingswet
    € 59,50
  • Auteur: mr. Arnoud Fortgens, CoordinerendAuteur: dr. Co van Zundert

    In deze uitgave staat de tekst van het ontwerp Omgevingswet, zoals deze luidt na verwerking daarin van de eerste twee nota’s van wijziging. Deze wettekst is - zo veel mogelijk artikelsgewijs - voorzien van een toelichting en uitleg die zijn ontleend aan de Memorie van Toelichting en de daarop volgende Kamerstukken (Kamerstukken II, 33 962, tot en met nummer 30 en tot en met mei 2015).

     

    Het e-book kunt u hier bestellen.

Veelgestelde vragen