Wolters Kluwer Home
Resultaten
224
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Hoofdzaken vreemdelingenrecht
  € 24,75
 • Auteur: mr. Lianne Kampstra

  In Hoofdzaken vreemdelingenrecht geeft de auteur een inleiding in het Nederlandse vreemdelingenrecht, waaronder begrepen de toelating en het verblijf van vreemdelingen in Nederland. Het biedt een overzicht van de toepasselijke regelgeving, de belangrijkste jurisprudentie en is voorzien van voorbeelden en schema’s ter verduidelijking.
 • Horeca Memo
  € 56,25
 • Editie 2016

  Auteur: mr. drs. E.P. van Rijkom

  Niet alleen voor roken en drinken gelden veel regels in de horeca. Adviseert u horecaondernemers of runt u zelf een horecabedrijf? In dit geactualiseerde memo vindt u een handzaam overzicht van alle horecaregels. Voorzien van voorbeelden uit de jurisprudentie.


  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Editie 2014

  Auteur: Eugène van Essen, Dorien Koelewijn-Pape BBA

  Alles rondom het begrip ‘horeca’ gaat gepaard met de nodige regels. Het schenken van drank, het exploiteren van een inrichting met of zonder terras, het houden van speelautomaten, de openbare orde in of rondom een inrichting, (brand)veiligheid... Ons land heeft een grote diversiteit aan wet- en regelgeving waar dit alles is ondergebracht. De toepassing er van is in de dagelijkse praktijk helaas niet altijd even makkelijk.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Editie 2014

  Auteur: Everhard van Essen, Eugène van Essen

  Alles rondom het begrip ‘horeca’ gaat gepaard met de nodige regels. Voor iedereen die in de praktijk op het gebied van toezicht en handhaving te maken heeft met de horeca is daarom dit handboek geschreven. Een praktische handreiking en handleiding met uitleg over de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.


  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Inleiding constitutioneel recht
  € 32,20
 • Auteur: prof. mr. Paul Bovend'Eert

  Het Nederlandse staatsrecht in hoofdlijnen bestuderen? Dit boek is ideaal. Het boek is praktisch en toegankelijk geschreven. Handig bij het studeren zijn de controlevragen en tentamenvragen.
 • Auteur: mr. Maurice Essers, mr. Walter Parlevliet

  In de praktijk blijkt de behoefte aan een overzicht van de voor gebieds- en projectontwikkeling relevante jurisprudentie groot evenals de behoefte aan casestudies. In deze bundel wordt in die behoefte van de praktijk voorzien door op overzichtelijke wijze feiten en rechtsoordelen van de belangrijkste uitspraken samen te vatten.
 • Kieswet
  € 79,50
 • deel 3.72a-I

  Auteur: mr. Marieke Liedorp

  Dit Lexplicatiedeel bevat zowel de nationale als de internationale regelingen die voor het kiesrecht in Nederland van belang zijn inclusief commentaar, waarin parlementaire behandeling en jurisprudentie uitvoerig aan bod komen.
 • Klachtrecht en ombudsman
  € 61,50
 • Auteur: drs. J.M.C. Meulenbroek

  De Wet extern klachtrecht regelt de behandeling van klachten door de nationale ombudsman, gemeentelijke ombudsman en ombudscommissies. Dit boek licht de ontstaansgeschiedenis, de plaats in ons staatsbestel, vraagstukken waarmee een ombudsman te maken krijgt én voorzieningen die verwant zijn aan het klachtrecht toe. Een standaardwerk bedoeld voor ombudsmannen en ombudscommissies - of als studieboek voor universitaire of hbo-opleidingen.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Auteur: drs. Laurens Raijmakers

  Leidende motieven bij decentralisatie: ‘Huis van Thorbecke’ geeft institutionele taaiheid weer
  In deze dissertatie stelt Raijmakers dat de metafoor, ‘Het Huis van Thorbecke’ slechts de taaiheid van het bestuurlijke stelsel weergeeft. Zijn analyse leert dat complexe pragmatische en politieke motieven bij decentralisatie de hoofdrol spelen, terwijl rechtsstatelijke overwegingen en fundamentele ideeën hieraan ondergeschikt blijken.


  Het e-book kunt u hier bestellen.

Veelgestelde vragen