Wolters Kluwer Home
Resultaten
221
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Editie 2015/2016

  Auteur: mr. Frans van der Maesen de Sombreff

  Van afvalstof tot waterlozingen; alle relevante jurisprudentie over milieurecht is in deze bundel op alfabetische volgorde verzameld. Werkt u met milieurecht? Deze bijgewerkte uitgave geeft u hét actuele overzicht van de voor de praktijk belangrijke rechtspraak. En om u tijd te besparen, is de kern van de uitspraken kort samengevat.
 • Kieswet
  € 69,00
 • deel 3.72a-I

  Auteur: mr. Marieke Liedorp

  Dit Lexplicatiedeel bevat zowel de nationale als de internationale regelingen die voor het kiesrecht in Nederland van belang zijn inclusief commentaar, waarin parlementaire behandeling en jurisprudentie uitvoerig aan bod komen.
 • Auteur: drs. Laurens Raijmakers

  Leidende motieven bij decentralisatie: ‘Huis van Thorbecke’ geeft institutionele taaiheid weer
  In deze dissertatie stelt Raijmakers dat de metafoor, ‘Het Huis van Thorbecke’ slechts de taaiheid van het bestuurlijke stelsel weergeeft. Zijn analyse leert dat complexe pragmatische en politieke motieven bij decentralisatie de hoofdrol spelen, terwijl rechtsstatelijke overwegingen en fundamentele ideeën hieraan ondergeschikt blijken.


  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Natuurbeschermingswet 1998
  € 58,75
 • deel 3.22b

  Auteur: mr. Jan Storm

  De in dit deel opgenomen Natuurbeschermingswet 1998, bedoeld als opvolger van de nu nog vigerende Natuurbeschermingswet, is grotendeels nog niet in werking getreden. Inwerkingtreding van de wet en van de ingrijpende wijzigingen van de wet bij de wet van 20 januari 2005, Stb. 2005,195, wordt echter binnenkort verwacht.
 • Natuurschoonwet 1928
  € 46,00
 • deel 3.22a

  Auteur: mr. Auke Baas, mr. Lout Holdert jr

  In dit Lexplicatiedeel verschaft de auteur aan de hand van citaten uit wetsgeschiedenis en jurisprudentie nader inzicht in de Natuurschoonwet 1928. Daarnaast is een zorgvuldige selectie opgenomen van andere wetten en lagere regelingen die voor de uitvoering van de wet van belang zijn.

Veelgestelde vragen