Wolters Kluwer Home
Resultaten
223
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Grondlijnen van Europees recht
  € 57,95
 • Auteur: prof. mr. R. Barents, mr. Laurens Jan Brinkhorst

  Grondlijnen van Europees recht biedt een overzicht van het totale Unierecht. Vanwege het inwerking treden van het Verdrag van Lissabon is het boek met deze 13e druk geheel herschreven.
 • Constitutioneel recht
  € 55,75
 • Auteur: prof. mr. Tijn Kortmann, Bewerker: prof. mr. Paul Bovend'Eert

  'Constitutioneel recht' is een handboek staatsrecht, positiefrechtelijk van aard, geschikt voor de juridische opleidingen aan universiteiten en hogescholen. Het kenmerkt zich door een strakke, duidelijke systematiek.
 • Co & co
  € 70,50
 • Hoofdredactie: prof. mr. Tonny Nijmeijer

  Deze bundel is ter samengesteld ter gelegenheid van het afscheid van Co van Zundert bij KienhuisHoving. De bundel bevat 21 bijdragen die onder andere handelen over planschadevergoeding, monumentenrecht en onteigening.
 • Crisis
  € 85,50
 • Kernredactie: drs. E.R.G. van Dijkman, prof. dr. Ira Helsloot

  Ingegaan wordt op kernthema's in de crisisbeheersing zoals oefenen en trainen, crisiscompetenties, media- en crisiscommunicatie, rol van burgers, nazorg en internationale aspecten van crisisbeheersing.
 • Bestuursprocesrecht
  € 22,50
 • Hoofdredactie: mr. Lianne Kampstra, Auteur: mr. drs. Ildi van Boetzelaer-Gulyas

  Kernzaken bestuursprocesrecht biedt een inleiding in het Nederlandse bestuursprocesrecht. Het biedt een snel en praktisch overzicht van de toepasselijke regelgeving. Alle belangrijke onderwerpen komen ter sprake.
 • Goed verdedigbaar
  € 82,50
 • Hoofdredactie: mr. Toon de Gier, prof. mr. Gerdy Jurgens

  In dit boek is samengesteld ter gelegenheid van het afscheid op 25 november 2011 van Peter van Buuren als hoogleraar bestuursrecht in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht.
 • Redacteur: prof. dr. Maarten Feteris, mr. Leen Keus

  Als jurist kent u de leer van het objectum litits. Deze is op 31 december 1915 definitief door de Hoge Raad omarmd in het standaardarrest Noordwijkerhout-Guldemond. In deze fraaie feestbundel waarmee honderd jaar publiekrechtelijke rechtsvorming door de burgerlijke rechter wordt gevierd, leest u indrukwekkende en kleurrijke bijdragen van vooraanstaande auteurs.


  Het e-book bestelt u hier.

 • Boswet
  € 88,00
 • 3.17a
  Dit deel is voorzien van citaten uit de parlementaire geschiedenis, jurisprudentie en praktisch commentaar. Naast de Boswet bevat dit deel een uitgebreide selectie aan nationale en internationale regelgeving op het gebied van bos en bosbeheer.
 • Goed bestuur
  € 35,50
 • Auteur: prof. mr. Henk Addink

  Deze uitgave bevat een schriftelijke bewerking van de rede zoals die in 2009 bij aanvaarding van de leerstoel Goed Bestuur aan de Universiteit Utrecht is uitgesproken.

Veelgestelde vragen