Wolters Kluwer Home
Resultaten
95
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Goed verdedigbaar
  € 82,50
 • Hoofdredactie: mr. Toon de Gier, prof. mr. Gerdy Jurgens

  In dit boek is samengesteld ter gelegenheid van het afscheid op 25 november 2011 van Peter van Buuren als hoogleraar bestuursrecht in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht.
 • Goed bestuur
  € 35,50
 • Auteur: prof. mr. Henk Addink

  Deze uitgave bevat een schriftelijke bewerking van de rede zoals die in 2009 bij aanvaarding van de leerstoel Goed Bestuur aan de Universiteit Utrecht is uitgesproken.
 • Auteur: prof. mr. R.J.N. Schlössels, prof. mr. Sjoerd Zijlstra

  Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat behandelt het algemeen deel van het bestuursrecht vanuit een zo breed mogelijke benadering. Niet alleen de normerende en waarborgfunctie van het bestuursrecht komen aan de orde, maar ook de instrumentele functie. Een boek dat door de brede opzet meer biedt dan de gangbare bestuursrechtelijke handboeken.
 • Bezield Staatsrecht
  € 70,50
 • Op 24 juli 2012 is Alfons Dölle plotseling overleden. Dölle was hoogleraar decentrale overheden en lid van de Eerste Kamer. Zijn politieke en juridische nalatenschap is groot. De redactie van deze bundel heeft daarom een bloemlezing gemaakt van zijn artikelen en bijdragen aan debatten in de Eerste Kamer.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Co & co
  € 70,50
 • Hoofdredactie: prof. mr. Tonny Nijmeijer

  Deze bundel is ter samengesteld ter gelegenheid van het afscheid van Co van Zundert bij KienhuisHoving. De bundel bevat 21 bijdragen die onder andere handelen over planschadevergoeding, monumentenrecht en onteigening.
 • Crisis
  € 85,50
 • Kernredactie: drs. E.R.G. van Dijkman, prof. dr. Ira Helsloot

  Ingegaan wordt op kernthema's in de crisisbeheersing zoals oefenen en trainen, crisiscompetenties, media- en crisiscommunicatie, rol van burgers, nazorg en internationale aspecten van crisisbeheersing.

Veelgestelde vragen