Wolters Kluwer Home
Resultaten
18
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Goed bestuur
  € 35,50
 • Auteur: prof. mr. Henk Addink

  Deze uitgave bevat een schriftelijke bewerking van de rede zoals die in 2009 bij aanvaarding van de leerstoel Goed Bestuur aan de Universiteit Utrecht is uitgesproken.
 • Het Nederlandse parlement
  € 44,30
 • Redacteur: prof. mr. Paul Bovend'Eert, prof. mr. Henk Kummeling

  Dit standaardwerk heeft vanaf het verschijnen van de eerste druk in 1958 voorzien in een aanwezige behoefte aan een integrale beschrijving van de organisatie, bevoegdheden en werkwijze van de beide kamers van de Staten-Generaal. Het boek gaat tevens uitgebreid in op het tweekamerstelsel, de wetsprocedure, ministeriële verantwoordelijkheid, de kabinetsformatie, vertrouwensregel en kamerontbinding.
 • Oude Meesters
  € 32,00
 • CoordinerendRedacteur: mr. dr. Hans Peters, Auteur: prof. mr. Gio ten Berge

  In de jaren 2005-2009 verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB) bijdragen over juristen en hun werk, die als een bron van verandering in het bestuursrecht hebben te gelden.
 • Inleiding constitutioneel recht
  € 32,20
 • Auteur: prof. mr. Paul Bovend'Eert

  Het Nederlandse staatsrecht in hoofdlijnen bestuderen? Dit boek is ideaal. Het boek is praktisch en toegankelijk geschreven. Handig bij het studeren zijn de controlevragen en tentamenvragen.
 • Auteur: prof. mr. Luc Verhey

  Deze rede handelt over conventies: informele regels die het gedrag reguleren van onze instituties zoals bijvoorbeeld de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de regering. Voorbeelden zijn de regels die betrekking hebben op de kabinetsformatie, de ministeriële verantwoordelijkheid en de specifieke rol van de Eerste Kamer.
 • Auteur: prof. mr. Paul Bovend'Eert

  Deze speciale onderwijseditie bevat een selectie van hoofdstukken uit de oorspronkelijke uitgave van 2013 in de serie Handboeken staats- en bestuursrecht. De nadruk ligt op de behandeling van wezenskenmerken van het rechterlijk ambt, de opbouw en inrichting van de rechterlijke macht, de bestuursstructuur van de rechterlijke macht, alsmede constitutionele aspecten van de functie rechtspraak.
 • Editie 2010/2011
  In de serie Wetteksten verschijnen wetsedities op specifieke rechtsgebieden. Hierin wordt die wet- en regelgeving opgenomen die voor het juridisch onderwijs relevant is. Een zeer handige uitgave voor iedereen die voor studie, werkkring of privé-gebruik een teksteditie van deze specifieke wetgeving bij de hand wil hebben.
 • Staatsrecht
  € 43,00
 • Auteur: mr. Th.L. Bellekom, prof. mr. Aalt Willem Heringa

  Voor uw studie of werk zoekt u een uitvoerige en diepgaande behandeling van het staatsrecht? Met Staatsrecht heeft u die gevonden. Deze nieuwste druk biedt u een volledig geactualiseerd overzicht van het staatsrecht met concrete voorbeelden uit rechtspraak, wetgeving en politieke praktijk. Met recht de ‘rechtsopvolger’ van het Compendium Staatsrecht.
 • Auteur: prof. mr. Paul Bovend'Eert, prof. mr. Henk Kummeling

  Deze speciale onderwijseditie bestaat uit een selectie van hoofdstukken uit de oorspronkelijke uitgave van 2010. De nadruk ligt op de behandeling van de constitutionele positie van de kamerleden, bevoegdheden inzake controle van de regering en de werking van het parlementaire stelsel in Nederland.

 • Tekstuitgave Gemeentewet
  € 39,16
 • Editie 2015/2016
  Als u zich regelmatig verdiept in de bestuurlijke organisatie van de gemeente, dan is deze Tekstuitgave een handig naslagwerk. Het boek bevat de volledige tekst van de Gemeentewet, zoals deze geldt per 1 september 2015, inclusief aanhangige wetsvoorstellen en aanverwante regelgeving. U vindt snel alle actuele informatie rondom de Gemeentewet!


  Het e-book kunt u hier bestellen.

Veelgestelde vragen