Wolters Kluwer Home
Resultaten
78
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Editie 2010/2011
  In de serie Wetteksten verschijnen wetsedities op specifieke rechtsgebieden. Hierin wordt die wet- en regelgeving opgenomen die voor het juridisch onderwijs relevant is. Een zeer handige uitgave voor iedereen die voor studie, werkkring of privé-gebruik een teksteditie van deze specifieke wetgeving bij de hand wil hebben.
 • Wetteksten Bestuursrecht
  € 18,00
 • Editie 2010/2011
  In de serie Wetteksten verschijnen wetsedities op specifieke rechtsgebieden. Hierin wordt die wet- en regelgeving opgenomen die voor het juridisch onderwijs relevant is. Een zeer handige uitgave voor iedereen die voor studie, werkkring of privé-gebruik een teksteditie van deze specifieke wetgeving bij de hand wil hebben.
 • deel A26b

  Auteur: mr. G. Snijders

  Dit boek bestaat uit twee delen en brengt het rechtsgebied overheidsprivaatrecht in kaart. Het behandelt bijzondere onderwerpen, waaronder het rechtspersonenrecht met betrekking tot de overheid, overdracht en verjaring van vorderingen op en van de overheid, openbare zaken en goederen bestemd voor de openbare dienst.

 • Auteur: prof. mr. Tom Barkhuysen, prof. mr. drs. Willemien den Ouden

  In kort bestek een volledige inleiding op het bestuursrecht. Het neemt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) als vertrekpunt. Aan de hand van casusposities ontleend aan de rechtspraak passeren alle relevante thema's op compacte wijze de revue.
 • Auteur: prof. mr. M.C. Burkens, prof. mr. Henk Kummeling

  Dit boek beoogt inzicht te verschaffen in de rechtsstatelijke en democratische beginselen die aan het Nederlandse staatsbestel ten grondslag liggen en aan te geven hoe die beginselen in het positieve recht zijn uitgewerkt.
 • Auteur: Prof. mr. drs. Lex Michiels

  In dit boek wordt het bestuursrecht op inleidend niveau behandeld. Alle belangrijkeonderwerpen komen aan bod. Details zijn daarbij vermeden; het gaat om de hoofdzaken. Het boek is voorzien van tal van voorbeelden en een aantal schema’s.
 • Editie 2011

  Auteur: ir. Wico Ankersmit

  Snel meer weten over de omgevingsvergunning, vergunningvrij bouwen, Besluit omgevingsrecht en de Wabo? Sinds 1 oktober 2010 kunt u onder voorwaarden bouwen in afwijking van het bestemmingsplan of bouwen zonder omgevingsvergunning. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bouwwerk ligt bij de opdrachtgever (particulier, architect of aannemer).
 • Auteur: prof. mr. R.J.N. Schlössels, prof. mr. Sjoerd Zijlstra

  De 'Onderwijseditie Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat', in twee delen is afgeleid van de zesde druk van 'Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat'. De editie is speciaal voor het juridische onderwijs vervaardigd. De twee delen bevatten een selectie die voor het juridisch onderwijs relevant is.
 • Landbouw en fiscus
  € 39,95
 • Auteur: drs. Arne de Beer FB, mr. Harm-Jan de Boer RB

  De wet- en regelgeving en rechterlijke uitspraken wat betreft de besloten vennootschap in de landbouw zijn de afgelopen jaren veranderd. Bent u al op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Met deze belastingwijzer bent u weer snel bij.

Veelgestelde vragen