Wolters Kluwer Home

Staats- en Bestuursrecht

meer...

Vakgebied

meer...

Producttype

Resultaten
112
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Staatsrecht
  € 44,00
 • mr. A.W. Heringa, mr. J. van der Velde

  Dit boek is door de jaren heen ingrijpend herzien. Ook de elfde druk behelst een substantiële herziening van de vorige druk. Hierdoor is het boek de afgelopen jaren niet alleen in omvang toegenomen, maar is het staatsrecht ook uitvoeriger en diepgaander behandeld. Door deze ontwikkeling kan van een compendium niet meer gesproken worden.
 • Staatsrecht
  € 19,50
 • Auteur: mr. M.R.M. Bindraban, mr. Bram Kratsborn

  In Kernzaken staatsrecht wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van het Nederlandse staatsrecht. Bestemd voor juridische opleidingen in het hoger onderwijs (bachelor- en masterfase) en wie ook geïnteresseerd is in het Nederlandse staatsrecht.
 • Staatsrecht en raison dÉtat
  € 22,00
 • Auteur: prof. mr. C.A.J.M. Kortmann

  Dit afscheidscollege van prof.mr. C.A.J.M. Kortmann gaat over raison d'Etat: het al dan niet uitdrukkelijk door de overheid aanvoeren van (veelal buitenjuridische) argumenten om zich buitenwettelijke bevoegdheden aan te meten.
 • Auteur: mr. Sven Brinkhoff

  Startinformatie is de informatie die de politie en het Openbaar Ministerie aanleiding geven een strafrechtelijk onderzoek te starten. In dit boek vindt u alle facetten van startinformatie; het biedt een inkijk in de wereld van de informatievergaring die vooraf gaat aan de start van een strafrechtelijk onderzoek en bekijkt in de breedste zin van het woord de weerslag die startinformatie heeft op het Nederlandse strafproces.


  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Tekstuitgave Burgerlijke stand
  € 45,50
 • Editie 2015-1
  Deze tekstuitgave bevat de belangrijkste regelgeving op het terrein van de burgerlijke stand: de meest relevante wetten, algemene maatregelen van bestuur en twee internationale verdragen. Deze tekstuitgave staat vooral in het teken van alle wijzigingen gedurende de laatste maanden in Boek 1 BW en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek. Naast uittreksels van Boek 1 en Boek 10 BW, zijn ook het Besluit burgerlijke stand 1994, het Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand, de Wet rechten burgerlijke stand en het Legesbesluit akten burgerlijke stand opgenomen.

   

  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Tekstuitgave Gemeentewet
  € 44,00
 • Editie 2014/2015

  Auteur: mr. Annelies Käser-van Ewijk

  Deze tekstuitgave van de Gemeentewet bevat de geldende tekst van de wet, met peildatum 1 september 2014. De tekst is aangevuld met de bij het parlement aanhangige wetsvoorstellen. De voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt in voetnoten onder de tekst. Onderdelen van wetsvoorstellen die betrekking hebben op de Gemeentewet zijn opgenomen in een apart hoofdstuk, ‘Aanhangige wetsvoorstellen’.

   

  U kunt hier het e-book bestellen.

 • Toezicht tegen het licht
  € 49,00
 • Auteur: dr. ir. Tetty Havinga, mr. dr. Paul Verbruggen

  In deze bundel houden auteurs het toezicht op diverse domeinen tegen het licht. Wat zijn de kernwaarden van toezicht of wat zouden de kernwaarden moeten zijn? Welke kansen zijn er om met toezicht publieke belangen (beter) te dienen? Welke knelpunten bestaan er in de wijze waarop het toezicht momenteel is georganiseerd en functioneert? Hoe onafhankelijk is een toezichthouder van het ministerie en van de onder toezicht gestelden?

   

  Het e-book kunt u hier bestellen.

Veelgestelde vragen