Wolters Kluwer Home
Resultaten
76
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Tekstuitgave Gemeentewet
  € 39,16
 • Editie 2015/2016
  Als u zich regelmatig verdiept in de bestuurlijke organisatie van de gemeente, dan is deze Tekstuitgave een handig naslagwerk. Het boek bevat de volledige tekst van de Gemeentewet, zoals deze geldt per 1 september 2015, inclusief aanhangige wetsvoorstellen en aanverwante regelgeving. U vindt snel alle actuele informatie rondom de Gemeentewet!


  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Auteur: prof. mr. Tom Barkhuysen, mr. dr. Christien de Kruif

  In kort bestek een volledige inleiding op het bestuursrecht. Het neemt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) als vertrekpunt. Aan de hand van casusposities ontleend aan de rechtspraak passeren alle relevante thema's op compacte wijze de revue.
 • Auteur: Prof.mr.drs. Lex Michiels

  In dit boek wordt het bestuursrecht op inleidend niveau behandeld. Alle belangrijkeonderwerpen komen aan bod. Details zijn daarbij vermeden; het gaat om de hoofdzaken. Het boek is voorzien van tal van voorbeelden en een aantal schema’s.
 • Editie 2011

  Auteur: ir. Wico Ankersmit

  Snel meer weten over de omgevingsvergunning, vergunningvrij bouwen, Besluit omgevingsrecht en de Wabo? Sinds 1 oktober 2010 kunt u onder voorwaarden bouwen in afwijking van het bestemmingsplan of bouwen zonder omgevingsvergunning. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bouwwerk ligt bij de opdrachtgever (particulier, architect of aannemer).
 • Auteur: prof. mr. R.J.N. Schlössels, prof. mr. Sjoerd Zijlstra

  De 'Onderwijseditie Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat', in twee delen is afgeleid van de zesde druk van 'Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat'. De editie is speciaal voor het juridische onderwijs vervaardigd. De twee delen bevatten een selectie die voor het juridisch onderwijs relevant is.

Veelgestelde vragen