Wolters Kluwer Home
Resultaten
21
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht
  Vanaf
  € 104,49
 • Redacteur: mr. W.J. Ausma, mr. Sabine van den Brink

  Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht (TPWS) verstrekt tweemaandelijks bondige, praktische, toegankelijke en door deskundigen geselecteerde strafrechtinformatie. TPWS volgt daarbij de onderwerpen die ook in de boekenreeks Praktijkwijzer Strafrecht aan bod komen.

 • Auteur: prof. mr. R.J.N. Schlössels, prof. mr. Sjoerd Zijlstra

  Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat behandelt het algemeen deel van het bestuursrecht vanuit een zo breed mogelijke benadering. Niet alleen de normerende en waarborgfunctie van het bestuursrecht komen aan de orde, maar ook de instrumentele functie. Een boek dat door de brede opzet meer biedt dan de gangbare bestuursrechtelijke handboeken.
 • Redacteur: prof. dr. Leonard Besselink, prof. mr. Paul Bovend'Eert

  This book brings together a description of the 28 constitutions and constitutional systems of the present EU Member States. It allows scholars, students and practitioners to learn about the 28 different constitutional systems and compare them.
 • Crises in Nederland
  € 106,00
 • Hoofdredactie: prof. mr. Erwin Muller

  Nederland heeft in haar recente verleden vele diepingrijpende crises meegemaakt die stuk voor stuk geleid hebben tot vaak verstrekkende veranderingen in beleid en organisatie. In deze bundel beschrijven en analyseren wetenschappelijke en praktijkgerichte experts de belangrijkste crises in Nederland in de periode 1953 tot en met 2009.
 • Redacteur: mr. Bart Jan van Ettekoven, prof. mr. Ton Hartlief

  Vrijwel dagelijks doen zich gebeurtenissen voor die nieuwe vragen oproepen rond overheidstoezicht, handhaving en aansprakelijkheid. Met het tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid blijft u op de hoogte. De titel is ook online verkrijgbaar.
 • Vrijwel dagelijks doen zich gebeurtenissen voor die nieuwe vragen oproepen rond overheidstoezicht, handhaving en aansprakelijkheid. Met Overheid en Aansprakelijkheid bent u altijd op de hoogte. De titel is ook verkrijgbaar als tijdschrift.
 • Praktijkgids Ambtenarenrecht
  € 135,00
 • Editie 2016

  Auteur: J.J.L.M. Aerts GPA, mr. M.J. Kragten

  U adviseert over ambtenarenrecht? Deze actuele gids is uw gereedschap om problemen te voorkomen of op te lossen. Via een overzichtelijke indeling met de levensloop van de ambtenaar als uitgangspunt, is het ambtenarenrecht helder uiteengezet. Daarbij krijgt u veel tips en voorbeelden uit de rechtspraak en praktijk.


  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Criminaliteit
  € 103,00
 • Redacteur: prof. mr. Erwin Muller, Auteur: P.J.V. van Calster

  Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding vormen kernthema’s in de hedendaagse samenleving. De zorg om te hoge criminaliteit en de debatten over de vormen van criminaliteitsbestrijding brengen bij burgers, media, politiek, bestuur, politie, justitie en wetenschap vele emoties met zich mee.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Het Nederlands Politierecht
  € 129,50
 • Auteur: prof. dr. Jan Naeyé

  Volledig door prof.dr. J. Naeyé bijgewerkt artikelsgewijs commentaar Politiewet 1993. Per afzonderlijk artikel wordt, zoveel als mogelijk per artikellid, de betekenis en reikwijdte uiteengezet.
 • School en Wet
  € 198,50
 • Redacteur: mr. W. Lindeboom, dr. R. van Schoonhoven

  Het onafhankelijke tijdschrift School & Wet is al meer dan 90 jaar een instituut in de wereld van het onderwijsrecht. In School & Wet staat de praktijk van het onderwijsrecht centraal.

Veelgestelde vragen