Wolters Kluwer Home
Resultaten
16
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Auteur: prof. mr. R.J.N. Schlössels, prof. mr. Sjoerd Zijlstra

  Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat behandelt het algemeen deel van het bestuursrecht vanuit een zo breed mogelijke benadering. Niet alleen de normerende en waarborgfunctie van het bestuursrecht komen aan de orde, maar ook de instrumentele functie. Een boek dat door de brede opzet meer biedt dan de gangbare bestuursrechtelijke handboeken.
 • Redacteur: prof. dr. Leonard Besselink, prof. mr. Paul Bovend'Eert

  This book brings together a description of the 28 constitutions and constitutional systems of the present EU Member States. It allows scholars, students and practitioners to learn about the 28 different constitutional systems and compare them.
 • Overheid en Aansprakelijkheid
 • Redacteur: mr. Bart Jan van Ettekoven, prof. mr. Ton Hartlief

  Vrijwel dagelijks doen zich gebeurtenissen voor die nieuwe vragen oproepen rond overheidstoezicht, handhaving en aansprakelijkheid.
 • Praktijkgids Ambtenarenrecht
  € 135,00
 • Editie 2016

  Auteur: J.J.L.M. Aerts GPA, mr. M.J. Kragten

  U adviseert over ambtenarenrecht? Deze actuele gids is uw gereedschap om problemen te voorkomen of op te lossen. Via een overzichtelijke indeling met de levensloop van de ambtenaar als uitgangspunt, is het ambtenarenrecht helder uiteengezet. Daarbij krijgt u veel tips en voorbeelden uit de rechtspraak en praktijk.
  Verschijnt
  04 dec 2015
 • School en Wet
  € 172,50
 • Redacteur: mr. W. Lindeboom, dr. N.J.A.P.B. Niessen

  Het onafhankelijke tijdschrift School & Wet is al meer dan 90 jaar een instituut in de wereld van het onderwijsrecht. In School & Wet staat de praktijk van het onderwijsrecht centraal.
 • Redactieraad: prof. mr. Hans Nieuwenhuis, prof. mr. Carel Stolker

  Een nieuwe druk vanwege de voortdurende wijzigingen op weg naar een Omgevingswet in 2018. U vindt hierin commentaar bij de nieuwe titel 9.7 Wm (Hernieuwbare energie vervoer) en op de regeling programmatische aanpak stikstof in de Natuurbeschermingswet 1998. In het boek is ook weer veel nieuwe jurisprudentie verwerkt.
 • Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht
  Vanaf
  € 100,00
 • Redacteur: mr. W.J. Ausma, mr. Sabine van den Brink

  Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht (TPWS) verstrekt tweemaandelijks bondige, praktische, toegankelijke en door deskundigen geselecteerde strafrechtinformatie. TPWS volgt daarbij de onderwerpen die ook in de boekenreeks Praktijkwijzer Strafrecht aan bod komen.

Veelgestelde vragen