Wolters Kluwer Home
Resultaten
21
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Sinds jaar en dag is de online Gids Rechterlijke Macht uw vertrouwde dagelijkse metgezel. U vindt er met één druk op de knop de contactgegevens van alle spelers in het juridisch werkveld in Nederland. En heeft, door de koppeling aan Navigator, direct toegang tot aanverwante informatie, zoals jurisprudentie en publicaties.
 • Kwaliteit als keuze
  € 41,00
 • Editie 2015-1

  Auteur: mr. dr. Ruth de Bock, mr. Rob van Gestel

  In dit boek vindt u preadviezen van Ruth de Bock, Peter van Lochem en Rob van Gestel over de kwaliteit(sbeoordeling) van rechtspraak, wetgeving en rechtswetenschappelijk onderzoek.
 • Redacteur: prof. dr. L.E. de Groot-van Leeuwen, mr. dr. Hans den Tonkelaar

  Deze bundel gaat over de vraag hoe de rechter recht vindt. De methoden van rechtsvinding die de rechter hanteert om een hem voorgelegd probleem op te lossen en de verantwoording daarvan in de motivering staan centraal.
 • Rechtspraak van buiten
  € 50,50
 • CoordinerendRedacteur: prof. dr. Freek Bruinsma

  In deze uitgave buigen de auteurs zich vanuit een rechtssociologische invalshoek over de maatschappelijke implicaties van rechterlijke uitspraken.
 • Auteur: mr. J.P. van der Goes van Naters

  De grenzen tussen fantasie en werkelijkheid vervagen als Max door een eigenzinnige leermeester wordt meegenomen op een wonderbaarlijke reis door het lichaam van Vrouwe Justitia. Niets lijkt onmogelijk en gaandeweg wordt Max wegwijs gemaakt in de geheimen van het recht. Slaagt Max uiteindelijk voor de proeve van het meesterschap?


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Confrontatie en compromis
  € 26,75
 • Auteur: prof. mr. Hans Nieuwenhuis

  In dit boek wordt aangetoond dat de strategische inzichten van de antieke retoriek (Aristoteles, Cicero) ook thans een onmisbare rol vervullen, niet alleen in alledaagse rechtsgeschillen over eigendom en overeenkomst, maar ook daar, waar het...
 • Auteur: Prof.mr.drs. J.Th. Degenkamp

  J. Th. Degenkamp studeerde eerst economie en daarna recht aan de Universiteit van Amsterdam. De gedragswetenschappelijke 'besmetting' vanuit de economische wetenschap is hij niet kwijt geraakt en naar zijn inzicht kan de bestudering van...
 • Auteur: prof. dr. P.B. Cliteur, prof. dr. Afshin Ellian

  Het boek Grondslagen, deel 1 in de serie Encyclopedie van de rechtswetenschap, behandelt in 10 hoofdstukken enkele encyclopedische vragen van het recht. Is de rechtswetenschap wel een echte wetenschap?
 • Auteur: mr. Sally Janssen, mr. Onno van Klinken

  Leidraad voor juridische auteurs biedt handzame richtlijnen voor het verwijzen naar rechtspraak, kamerstukken, boeken, tijdschriftartikelen en internetpublicaties. Juridische auteurs en studenten, redacties van boeken hebben baat bij deze Leidraad.

 • Auteur: dr. R.J.S. Schwitters, G. Verheus

  Deze inleiding in de rechtssociologie geeft inzicht in de wijze waarop het recht verbonden is met maatschappelijke ontwikkelingen alsmede in de werkelijke invloed van het recht op het menselijk handelen.
 • Recht en efficiëntie
  € 40,00
 • Redacteur: dr. Ben van Velthoven, dr. Peter van Wijck

  Recht en efficiëntie geeft een inleiding in de economische analyse van het recht. Geschreven voor het onderwijs aan juridische faculteiten maar ook toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de consequenties van het recht.
 • Hoofdredactie: mr. drs. Eric Bakker, prof. dr. Dick Raes

  Dit boek is voor zowel juristen als gedragskundigen niet alleen bruikbaar in het onderwijs maar ook als handboek voor de praktijk van de forensische psychiatrie en psychologie.
 • Recht, Orde en Vrijheid
  € 43,00
 • Auteur: dr. Herman van Erp, prof. dr. Govert den Hartogh

  Wanneer moet je het recht gehoorzamen? Wat houdt rechtvaardiging eigenlijk in? Kortom,wat is recht? Op deze vragen wil Recht, orde en vrijheid een antwoord geven vanuit een historisch overzicht van de westerse rechtsfilosofie.

Veelgestelde vragen