Wolters Kluwer Home
Resultaten
25
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Redacteur: prof. mr. Tom Barkhuysen, mr. dr. Michiel van Emmerik

  De werkgroep heeft onderzocht of - juist in het licht van (EVRM) verdragsverplichtingen - er aanleiding bestaat de intensiteit van toetsing door de bestuursrechter en het moment daarvan in de bestuursrechtelijke procedure te heroverwegen, indien het voorgenomen overheidshandelen een (potentiële) inbreuk op een of meer grondrechten oplevert. Dit rapport doet verslag van dat onderzoek.
 • Beroep: Advocaat
  € 67,50
 • Auteur: prof. mr. Floris Bannier, mr. N.A.M.E.C. Fanoy

  Veelbesproken advocaten treden regelmatig op in de media en zijn inmiddels bekende Nederlanders. In een toenemend aantal populaire televisieseries wordt het werk van de advocaat belicht. Welke indruk geeft dat van de advocatuur? En is die indruk wel correct? Op z'n minst zal er bij velen een incompleet beeld bestaan van het vak van de advocaat.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • De Notariswet
  € 60,75
 • Auteur: prof. mr. Boudewijn Waaijer

  Dit boek gaat in op de taak en functie van de notaris in de moderne samenleving. Dat gebeurt mede aan de hand van literatuur en rechtspraak, waaronder die van de tuchtrechter een belangrijke plaats inneemt.
 • Met recht betrokken
  € 83,50
 • CoordinerendRedacteur: mr. Helen Overes, prof. mr. Wino van Veen

  Dit Liber Amicorum is Tymen van der Ploeg aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
 • Redacteur: prof. dr. L.E. de Groot-van Leeuwen, mr. dr. Hans den Tonkelaar

  Deze bundel gaat over de vraag hoe de rechter recht vindt. De methoden van rechtsvinding die de rechter hanteert om een hem voorgelegd probleem op te lossen en de verantwoording daarvan in de motivering staan centraal.
 • Recht realiseren
  € 53,00
 • deel 89

  Redacteur: prof. mr. Tom Barkhuysen, prof. mr. drs. Willemien den Ouden

  Deze bundel, waarin de adequate naleving van rechtsregels centraal staat, is het resultaat van een samenwerkingsproject van juristen, rechtssociologen, rechtseconomen en criminologen van binnen en buiten de juridische faculteit van de Universiteit...
 • Recht, beslissing en geweten
  € 55,50
 • Redacteur: dr. Timo Slootweg, mr. C.E. Smith

  De betekenis van Paul Scholten voor de rechtswetenschap berust voor een belangrijk deel op zijn methodologische studie naar de rechtsvinding, zoals dat in het Algemeen Deel gestalte heeft gekregen. Zijn levensbeschouwelijke opvattingen hebben veel minder de aandacht van juristen getrokken. Toch vormen zij het hart van zijn rechtsfilosofie en politieke filosofie, zoals Timo Slootweg betoogt in de verzamelbundel van een aantal kernpublicaties van Scholten, dat in 2010 onder de titel Dorsten naar Gerechtigheid is uitgegeven.
 • Rechtspraak van buiten
  € 50,50
 • CoordinerendRedacteur: prof. dr. Freek Bruinsma

  In deze uitgave buigen de auteurs zich vanuit een rechtssociologische invalshoek over de maatschappelijke implicaties van rechterlijke uitspraken.
 • Verhalende Rechtspraak
  € 59,00
 • Redacteur: prof. dr. L.E. de Groot-van Leeuwen, mr. dr. Hans den Tonkelaar

  In dit boek verhaalt de Rechtspraak zelf over rechtspraak. Rechters van nu schrijven over aspecten van rechtspraak naar aanleiding van het feit dat op 1 maart 1811 krachtens keizerlijk decreet van 6 januari 1811 een aantal gerechten werd ingesteld waarvan onze Hoge Raad, hoven en rechtbanken de voortzetting vormen.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Verbindend Recht
  € 85,50
 • Redacteur: mr. Marian Hoeks

  Het thema van dze vriendenbundel is 'verbinding'. Het doet professioneel en persoonlijk recht aan Krijn Haak. Als gezaghebbend beoefenaar van het handelsrecht die de verbanden tussen rechtsgebieden benadrukt en persoon die grote waarde hecht aan goede onderlinge contacten.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Artiest & Recht
  € 63,01
 • Editie 2011

  CoordinerendRedacteur: mr. Margriet Koedooder, Auteur: Nico Beltman

  Deze geheel geactualiseerde 18e editie van de Praktijkgids Artiest & Recht bevat alle zakelijke, fiscale en juridische informatie die relevant is voor artiesten, auteurs en hun professionele adviseurs.

Veelgestelde vragen