Wolters Kluwer Home
Resultaten
13
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Contracteren
  € 1695,00
 • Dhr. Mr.dr. T.H.M. van Wechem, Dhr. Prof.mr.dr. S.J.H. Gijrath

  Weet u hoe u correct één of meerdere contractclausules opstelt?

  Tijdens deze succesvolle tweedaagse praktijkcursus trainen docenten u in het opstellen en of beoordelen van diverse contractclausules. Daarnaast verdiept en verbreedt u uw theoretische kennis over het maken van contracten. 

 • IT aanbestedingen
  € 595,00
 • Mevr. I. Feenstra, Dhr. O. Sleeking

  IT aanbestedingen zorgen op grote schaal voor problemen. Een oorzaak hiervan is dat het doorlopen van een standaard aanbestedingsprocedure niet automatisch resulteert in een goed uitvoerbaar contract voor een IT project.

  Deze cursus is volledig gericht op de problemen die kunnen ontstaan tijdens het aanbesteden van IT projecten en IT diensten.  Daarnaast gaat de cursus in op knelpunten die zich later voordoen tijdens de uitvoering van het IT project als gevolg van de voorgeschreven wijze van inkopen. 
 • Juridische aspecten van IT-security
  € 695,00
 • Dhr. Mr. H. de Jong, Mevr. Mr. E.M. Tjon-En-Fa

  Tijdens deze studiedag komen de juridische aspecten van IT security aan de orde. Welke eisen stelt de wet aan IT beveiliging? Welke risico?s loopt een bedrijf bij cybercrime? Wat valt er contractueel te regelen met afnemers en leveranciers? En wat moet je doen als het onverhoopt toch mis gaat? Welke incidenten dienen er gemeld te worden en bij wie? En is eventuele schade bijvoorbeeld te verhalen of verzekerbaar?
 • Softwarerecht
  € 695,00
 • Dhr. W. Hoorneman, Dhr. P. van Schelven

  Actuele ontwikkelingen rondom softwarelicenties en ?contracten

  Tijdens deze verdiepingscursus krijgt u aan de hand van recente jurisprudentie en literatuur een volledig overzicht van de belangrijkste auteurs- en octrooirechtelijke aspecten rond computerprogramma's.

 • Vennootschapsrecht
  € 2695,00
 • Dhr. Mr. J. Mos, Dhr. Mr. P.D. Olden

  Wilt u ook in één klap substantieel uw praktijkkennis op het gebied van het vennootschapsrecht vergroten?

  Topsprekers uit de advocatuur, notariaat en wetenschap spijkeren uw kennis in vier dagen bij over onderwerpen waar u binnen het vennootschapsrecht niet omheen kunt: de Flex-BV na invoering, Corporate Governance, overnames en bestuurdersaansprakelijkheid.

Veelgestelde vragen