Wolters Kluwer Home
 • Inleiding ICT en recht
  € 25,25

 • Auteur: mr. Sander Gellaerts

  Vanuit het recht biedt dit studieboek een overzicht van veel gebruikte en toepasselijke rechtsgebieden binnen het domein van ICT, zoals privacy-, telecom-, intellectueel eigendoms- en contractenrecht. Tevens wordt aandacht besteed aan e-commerce.
 

Producten

 • Industriële Eigendom deel 2
  € 102,50
 • Auteur: prof. mr. Tobias Cohen Jehoram, prof. mr. Constant van Nispen

  Industriele Eigendom is volledig gewijd aan het merkenrecht, dat onder invloed van EU-harmonisering en het Gemeenschapsmerk sterk is uitgedijd. Naast rechtspraak van de 'hoogste' rechters komt casuïstiek uit de 'lagere' rechtspraak veelvuldig voor.
 • Auteur: prof. mr. Paul Geerts

  Dit boek wil enige vertrouwdheid bijbrengen met het stramien van het rechtsterrein ' intellectuele eigendom', in het bijzonder voor wat betreft octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht en handelsnaamrecht.
 • Intellectueel Eigendomsrecht
  € 19,50
 • Auteur: mr. Koen Konings

  Kernzaken Intellectueel Eigendomsrecht beoogt de lezer basiskennis bij te brengen over dit boeiende rechtsgebied. Als een rode draad loopt een illustratieve casus door het boek, die de lezer helpt bij het toetsen van de stof.

Veelgestelde vragen