Wolters Kluwer Home
Resultaten
49
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Redacteur: mr. Rezah Stegeman

  De financiële markten zijn volop in beweging en daarmee de Wet op het financieel toezicht (Wft) ook. Sinds de inwerkingtreding van deze wet hebben ruim vijftig wetswijzigingen het daglicht gezien. Met deze wijzigingen ging een stroom aan Kamerstukken met officiële toelichtingen gepaard hetgeen het achterhalen van de complete toelichting bij de artikelen uit de Wft tot een complexe en tijdrovende zoektocht maakt. Deze twee uitgaven besparen u deze zoektocht!
 • De vereniging in de praktijk
  € 105,00
 • Redacteur: mr. Fred Kollen

  Nederland kent met ruim 100.000 verenigingen een rijk geschakeerd verenigingsleven, variërend van kleine tot zeer grote verenigingen, van gewone verenigingen, bonden en federaties tot beroeps- en brancheverenigingen.
 • Effecten en vermogensrecht
  € 102,50
 • CoordinerendRedacteur: prof. mr. Steven Bartels, mr.dr.ing. Ronald Verdaas

  Verslag wordt gedaan van onderzoek naar een aantal recente en voor het effectenrecht relevante ontwikkelingen op het terrein van het vermogensrecht. Naast praktische aanbevelingen worden zinvolle voorstellen gedaan voor wetgeving en verder onderzoek.

Veelgestelde vragen