Wolters Kluwer Home
Resultaten
117
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Dhr. W. Hoorneman, Dhr. P. van Schelven

  Incompany cursussen zijn speciaal voor u op maat samengestelde cursussen die vaak op eigen locatie worden gegeven en met eigen collega's worden gevolgd. Dit scheelt reistijd en kosten maar zorgt er ook voor dat de opleiding precies is afgestemd op uw wensen.

  Actuele ontwikkelingen rondom softwarelicenties en ?contracten

  Tijdens deze verdiepingscursus krijgt u aan de hand van recente jurisprudentie en literatuur een volledig overzicht van de belangrijkste auteurs- en octrooirechtelijke aspecten rond computerprogramma's.

 • Effecten van de zorgplicht
  € 35,50
 • Auteur: mr. Maarten van Luyn, prof. mr. Edgar du Perron

  Het boek verschaft inzicht in hetgeen belegger en professionele effectendienstverlener op dit moment van elkaar mogen verwachten in het spanningsveld tussen zorgplicht van de instelling en eigen verantwoordelijkheid van de belegger.
 • Credits Claims
  € 44,50
 • Auteur: prof.mr.drs. Frits-Joost Beekhoven van den Boezem

  De vraag hoe de onlangs gewijzigde Richtlijn Financiëlezekerheidsovereenkomsten (Richtlijn 2009/44/EG) in het Burgerlijk Wetboek moet worden geïmplementeerd, staat in dit boek centraal.
 • Het concern van 2020
  € 30,50
 • deel 14

  Auteur: prof. mr. Jan Bernd Huizink

  In deze uitgave zijn de debatten weergegeven die op 12 juni 2014 op de VU hebben plaatsgevonden over het voorrecht van rechtspersoonlijkheid in concernverhoudingen.
 • CoordinerendRedacteur: mr. dr. M.Y. Nethe, Auteur: mr. dr. Hylda Boschma

  De crisis heeft grote invloed op de omstandigheden waarin ondernemingen opereren en is niet zonder gevolgen gebleven voor de continuïteit van veel ondernemingen. Vraagstukken op het terrein van governance, verantwoording en aansprakelijkheid zijn daarom actueler dan ooit. Deze bundel bevat de uitgewerkte voordrachten en een verslag van de gevoerde discussie tijdens het congres van het Instituut voor Ondernemingsrecht op 9 en 10 november 2012.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Auteur: Jhr. prof. mr Victor de Serière

  Deze oratie behandelt de civielrechtelijke aspecten van overheidsinterventies in de financiële sector. De financiële crises die deze sector de afgelopen jaren hebben geteisterd, heeft een aantal lacunes in de Nederlandse prudentiële toezichtwetgeving aan het licht gebracht. Om die reden is in oktober 2011 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, waarbij het instrumentarium voor overheidsingrijpen aanmerkelijk is verbeterd en uitgebreid, en waarin een aantal aanbevelingen van de Commissie De Wit is overgenomen.
 • The Science of Compliance
  € 32,00
 • Auteur: mr. dr. H.W.J. Gelinck

  Compliance wordt vaak in één adem genoemd met handhaving van wet- en regelgeving. Onze handhavingstraditie is streng. Regels zijn regels. Wie niet horen wil, moet maar voelen.


  Deze titel is voorlopig niet leverbaar.

 • Auteur: prof. mr. Claartje Bulten

  Dit boek bevat de uitgebreide schriftelijke tekst van de rede van prof. mr. C.D.J. (Claartje) Bulten, getiteld 'De vennootschap en de geconstrueerde werkelijkheid'. De gedachte die aan haar prikkelende verhaal ten grondslag ligt, is dat de wil, de keuzes en het handelen van betrokkenen door kunnen werken in de vennootschap.

Veelgestelde vragen