Wolters Kluwer Home
Resultaten
15
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Actualiteiten en trends in het huurrecht
  € 595,00
 • Dhr. Mr. J.M. Heikens, Dhr. Mr. F. van der Hoek

  Bent u al op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van het huurrecht? Tijdens deze cursus worden de actualiteiten in de rechtspraak en de wetgeving voor zowel het huurrecht bedrijfsruimte als het huurrecht woonruimte behandeld.

  De cursus kenmerkt zich bovendien door het feit dat het gegeven wordt door een advocaat en een rechter. U krijgt dus een kijkje in beide keukens, hetgeen handige tips en tricks voor uw praktijk oplevert.

  Het betreft een echte duo presentatie, sprekers vullen elkaar aan met op- en aanmerkingen. Een interactieve deelname wordt dan ook op prijs gesteld.

  Kortom een interessante cursus, die u direct handvatten biedt voor uw eigen praktijk!

 • Algemene voorwaarden
  € 595,00
 • Dhr. Mr.dr. T.H.M. van Wechem

  Weet u wat de laatste ontwikkelingen op het gebied van Algemene voorwaarden zijn?

  Het thema is nu volop in beweging. De wettelijke regelingen hebben impact op de Algemene voorwaarden en consumenten èn in B2B relaties! Recente Hoge Raad arresten geven aan dat u met veel aspecten rekening moet houden. Ook de ontwikkelingen van de communautaire wetgever kunt u niet negeren!

 • Basiscursus Pachtrecht
  € 1295,00
 • Dhr. Mr. W.L. Valk

  Het pachtrecht is een bijzonder rechtsgebied met zijn eigen regels en systematiek. Wie in de geheimen niet is ingewijd, maakt gemakkelijk fouten.

  Deze tweedaagse basiscursus behandelt alle pachtrechtelijke onderwerpen die rechtstreeks van belang zijn voor uw (advies)praktijk, zodat u in korte tijd alle kernthema's van het pachtrecht beheerst om uw praktische werkzaamheden op dit gebied goed te kunnen uitoefenen. .
 • Contracteren
  € 1695,00
 • Dhr. Mr.dr. T.H.M. van Wechem, Dhr. Prof.mr.dr. S.J.H. Gijrath

  Weet u hoe u correct één of meerdere contractclausules opstelt?

  Tijdens deze succesvolle tweedaagse praktijkcursus trainen docenten u in het opstellen en of beoordelen van diverse contractclausules. Daarnaast verdiept en verbreedt u uw theoretische kennis over het maken van contracten. 

 • Juridische aspecten van IT-security
  € 695,00
 • Dhr. Mr. H. de Jong, Mevr. Mr. E.M. Tjon-En-Fa

  Tijdens deze studiedag komen de juridische aspecten van IT security aan de orde. Welke eisen stelt de wet aan IT beveiliging? Welke risico?s loopt een bedrijf bij cybercrime? Wat valt er contractueel te regelen met afnemers en leveranciers? En wat moet je doen als het onverhoopt toch mis gaat? Welke incidenten dienen er gemeld te worden en bij wie? En is eventuele schade bijvoorbeeld te verhalen of verzekerbaar?

Veelgestelde vragen