Wolters Kluwer Home
Resultaten
18
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Eigendom en beperkte rechten
  € 76,50
 • Auteur: mr. Diego Rodrigues Lopes

  Dit boek heeft om twee redenen een bijzonder karakter. Ten eerste wordt het gehele goederenrecht behandeld, waardoor de lezer een totaaloverzicht van dit uitgebreide rechtsgebied wordt geboden en ten tweede geschiedt deze behandeling thematisch, waar andere uitgaven het onderwerp veelal artikelsgewijs belichten.
 • De grenzen van het huurrecht
  € 62,50
 • Auteur: mr. Anique Bergers-Kemp, mr. drs. Midas Lagerweij

  De bundel met opstellen is ter gelegenheid van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd aangeboden aan mr. A.D. Flesseman, autoriteit op het gebied van het huurrecht. Vooraanstaande (huurrecht)juristen hebben zestien voor de huurrechtpraktijk relevante bijdragen geschreven over onderwerpen op het snijvlak van het huurrecht en andere rechtsgebieden.

  Het e-book kunt u hier bestellen.
 • Huurrecht
  € 600,50
 • Hoofdredactie: mr. Huib Hielkema, mr. Hen Vrolijk

  De losbladige uitgave Huurrecht, onderdeel van de Groene Serie, is een volledig nieuw artikelsgewijs commentaar op de wettelijke huurbepalingen. Het nieuwe huurrecht, titel 7.4 BW is hier volledig in verwerkt.


  Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

 • Editie 2011

  Auteur: mr. Annalie Draisma, mr. Luutzen Tamminga

  Deze Kleine Gids beoogt de huurder en verhuurder op een heldere en toegankelijke manier inzicht in deze regels te geven. De basisregels van het huurrecht voor bedrijfsruimte zijn zoveel mogelijk toegelicht aan de hand van voorbeelden en huurder en verhuurder worden voorzien van praktische tips.
 • Auteur: Jhr. Mr. Toon Huydecoper

  In Verplichtingen van de verhuurder zijn zowel commentaren opgenomen van de hand van Toon Huydecoper bij afdeling 2, titel 4, Verplichtingen van de verhuurder uit BW7 als een bloemlezing van zijn conclusies op dit rechtsgebied.
 • Rechtspraak Vastgoedrecht
 • Redacteur: mr. Erik Jan Loos, mr. Truke den Uyl-Slagter

  Rechtspraak Vastgoedrecht (RVR) publiceert maandelijks een selectie van de belangrijkste uitspraken op het terrein van het vastgoedrecht.


  De online versie van deze uitgave maakt deel uit van de Collecties.

 • WR Tijdschrift voor huurrecht
 • Redacteur: mr. Leo van Die, mr. Jantine Dijk

  Het toonaangevende maandblad voor jurisprudentie en artikelen op het terrein van het huurrecht van woon- en bedrijfsruimte. U vindt hierin relevante rechtspraak, indien nodig voorzien van commentaar.
 • Huurrechtmemo
  € 33,60
 • Editie 2015/2016

  Auteur: mr. Huib Hielkema, mr. Hen Vrolijk

  De wetgeving van belang voor het huurrecht is zo omvangrijk en gevarieerd dat dit alleen al een bundeling van de meest gehanteerde regelingen rechtvaardigt. Centraal in dit memo staat het recht van titel 7.4 BW, met de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur.

   

  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Hoofdlijnen in het huurrecht
  € 42,75
 • Auteur: mr. Anky Kloosterman, mr. Hennie Rossel

  In de afgelopen jaren werd de studieduur aan universiteiten en in het HBO bij herhaling verkort. De aanpak van dit studieboek Hoofdlijnen in het huurrecht speelt op die ontwikkeling in. De behandeling van de diverse leerstukken is welbewust tot hoofdlijnen beperkt.

Veelgestelde vragen