Wolters Kluwer Home
 • Redacteur: prof. mr. Jaap van Slooten, mr. dr. Marlies Vegter

  De achtste druk behandelt de wijzigingen die de Wet werk en zekerheid (WWZ) teweegbrengt, zoals de aanpassing van het ontslagrecht. Samenhangend hiermee is naast het huidige ontslagrecht het nieuwe ontslagrecht vanaf 1 juli 2015 becommentarieerd opgenomen. De wetteksten van het boek zijn bijgewerkt tot en met de publicatie van de WWZ, Stb. 2014, 216. 
  Het addendum kunt u hier downloaden. Daarin kunt u de impact van de Verzamelwet SZW 2015 en van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) raadplegen.

  Tekst & Commentaar Arbeidsovereenkomst, een unieke deelselectie van Tekst & Commentaar Arbeidsrecht, verschijnt in juli 2015. Meer informatie over dit unieke Tekst & Commentaar deel vindt u hier.

 

Producten

 • Arbeidswetgeving
  € 24,99
 • Redacteur: mr. dr. Willemijn Roozendaal

  In Arbeidswetgeving 2014/2015 zijn de belangrijkste internationale en nationale wettelijke regelingen op het gebied van de arbeidswetgeving verzameld. In editie 2014/2015 zijn de belangrijkste artikelen uit het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid opgenomen, zoals bekend per mei 2014.

Veelgestelde vragen