Wolters Kluwer Home
 

Producten

  • Tekst & Commentaar: Arbeidsrecht
    € 145,00
  • Redacteur: prof. mr. Jaap van Slooten, mr. dr. Marlies Vegter

    De achtste druk behandelt de wijzigingen die de Wet werk en zekerheid (WWZ) teweegbrengt, zoals de aanpassing van het ontslagrecht. Samenhangend hiermee is naast het huidige ontslagrecht het nieuwe ontslagrecht vanaf 1 juli 2015 becommentarieerd opgenomen. De wetteksten van het boek zijn bijgewerkt tot en met de publicatie van de WWZ, Stb. 2014, 216. 
    Het addendum kunt u hier downloaden. Daarin kunt u de impact van de Verzamelwet SZW 2015 en van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) raadplegen. Nieuw in dit deel is de Wet normering topinkomens waarvan ook de Aanpassingswet I is meegenomen.

Veelgestelde vragen