Zoeken
Producttype
Hoofdindeling
Prijsklasse

De rechtspersoon in het strafrecht

Boek
mr. dr. André Kesteloo
In deze studiepocket wordt aandacht besteed aan art. 51 Sr, waarbij daderschap, vervolgbaarheid en bestraffing van de rechtspersoon uitgebreid aan de orde komen. Ook worden ook processuele aspecten van opsporing, vervolgen en berechting besproken.
€ 38,68 € 41,00 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

TBS

Boek
mr. dr. Ebby Hofstee
De TBS is een strafrechtelijke maatregel die regelmatig de publiciteit haalt en waarover heel wat te zeggen valt. Deze studiepocket geeft inzicht in alle aspecten van de TBS.
€ 41,51 € 44,00 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Zedelijkheidswetgeving

Boek
mr. drs. Maxim Ferschtman, mr. Rob ter Haar, mr. Gerlof Meijer
Dit boek behandelt alle wetsartikelen van titel XIV van het Wetboek van Strafrecht: Misdrijven tegen de zeden. Het zet uiteen wat de voor de rechtspraak belangrijke aandachtspunten zijn bij het beoordelen van de wetsartikelen 239 t/m 254a Wetboek van Strafrecht, waarbij raakvlakken met andere wetsartikelen en met mensenhandel ook aan de orde komen.
€ 32,55 € 34,50 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Over burgers en opsporing

Boek
prof. mr. Edwin Bleichrodt
De betrokkenheid van burgers bij de opsporing van strafbare feiten varieert van het geven van informatie aan de politie tot afspraken met verdachten die als getuigen tegen medeverdachten verklaringen afleggen. De inzet van burgers bij de opsporing roept vragen op, die centraal staan in dit boek, dat een (licht aangepaste) schriftelijke weergave vormt van de door Mr. F.W. Bleichrodt op 2 september 2010 uitgesproken oratie.

De auteur formuleert randvoorwaarden voor de inbreng van burgers in de opsporing en gaat na of de huidige strafprocessuele regels daaraan voldoen. Deze verkenning leidt tot een aantal voorstellen tot aanpassing van het juridisch kader, onder meer op het gebied van de aanhouding door particulieren, het gebruik van bewijsmateriaal dat door burgers onrechtmatig is verkregen en de bescherming van getuigen en informanten.

€ 25,00 € 26,50 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

De rechtspersoon in het strafrecht

E-book
mr. dr. André Kesteloo
In deze studiepocket wordt aandacht besteed aan art. 51 Sr, waarbij daderschap, vervolgbaarheid en bestraffing van de rechtspersoon uitgebreid aan de orde komen. Ook worden ook processuele aspecten van opsporing, vervolgen en berechting besproken.
€ 38,68 € 46,80 incl. btw Prijs per stuk
Koop het e-book
Meer informatie

Roosachtig strafrecht

Boek
prof. mr. Marc Groenhuijsen, prof.mr.dr. T. Kooijmans, mr. Jannemieke Ouwerkerk
Liber Amicorum (tot stand gekomen onder redactie van Marc Groenhuijsen, Tijs Kooijmans en Jannemieke Ouwerkerk) aangeboden aan Theo de Roos bij gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit van Tilburg.
€ 52,83 € 56,00 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Het Nederlands strafprocesrecht

Boek
Prof.dr.mr. Matthias Borgers
Deze uitgave biedt een breed overzicht van het Nederlandse strafprocesrecht. De titel bespreekt algemene achtergronden, de bronnen en de uitgangspunten van het strafprocesrecht, evenals de verschillende fasen van het strafprocesrecht.
€ 51,89 € 55,00 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Mag het ietsje meer zijn?

Boek
prof. dr. W.J.M. de Haan
Op 10 juni 1997 sprak prof. dr. W.J.M. de Haan bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de criminologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen een rede uit, getiteld 't kon minder. Geweldscriminaliteit, leefbaarheid en kwaliteit van veiligheidszorg. Precies dertien jaar later, op 10 juni 2010, nam hij op 65-jarige leeftijd afscheid van zijn Groningse collega's met een college getiteld Mag het iets meer zijn? Criminologisch onderzoek naar geweld in het publieke domein.
€ 47,64 € 50,50 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Gedragskundige rapportage in het strafrecht

Boek
prof. dr. H.J.C. van Marle, prof. mr. Paul Mevis, dr. mr. Michiel van der Wolf
Dit boek beoogt het werk van de jurist en de gedragskundige naast elkaar te zetten, om een bijdrage te kunnen leveren aan de noodzakelijke dialoog tussen beide disciplines, opdat verantwoorde beslissingen genomen kunnen worden over de justitiabele.
€ 70,75 € 75,00 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Vijfentwintig jaar strafrechtswetenschap en victimologie in Tilburg

Boek
prof.mr.dr. T. Kooijmans, mr. Rianne Letschert
Deze bundel biedt u vijf van de meest vooraanstaande publicaties van Marc Groenhuijsen op het gebied van het strafrecht en de victimologie.
€ 44,34 € 47,00 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Leerstukken strafrecht

Boek
mr. Rob ter Haar, mr. Gerlof Meijer, mr. Annemarie Seuters
Ook in deze derde druk wordt de strafrechtelijke theorie en praktijk behandeld aan de hand van leerstukken. Per leerstuk/delict wordt de kern van de heersende leer weergegeven mede aan de hand van (recente) jurisprudentie.
€ 43,87 € 46,50 incl. btw Prijs per stuk
Te reserveren
Meer informatie

Sancties

Online naslagwerk
prof. mr. Jan Watse Fokkens, mr. Carsten Herstel, prof. mr. Constantijn Kelk
De uitgave Sancties is een voortzetting van Penitentiaire Informatie. Met behoud van het documentaire karakter van PI (d.w.z. circulaires, rechtspraak gedetineerden en TBS-gestelden, etc.) is de inhoud verbreed met wetenschappelijke artikelen die dienen tot bezinning op de praktijk van strafrechtstoepassing en uitvoering van straffen en maatregelen.
€ 180,00 € 217,80 incl. btw Prijs per gebruiker per jaar
Meer informatie