Zoeken
Producttype
Hoofdindeling
Prijsklasse

Asser 3-IV Algemeen goederenrecht

E-book
prof. mr. Steven Bartels, prof. mr. Cees van Dam, prof. mr. Toon van Mierlo
In dit deel wordt het algemeen goederenrecht behandeld. Eerst komen de aard van de vermogensrechten en het bezit aan de orde, waarna uitvoerig wordt ingegaan op de verkrijging van goederen door overdracht en verjaring.
€ 126,18 € 152,68 incl. btw Prijs per stuk
Koop het e-book
Meer informatie

De invloed van Europese recht op Nederlandse privaatrecht

E-book
Prof. mr. A.S. Hartkamp, mr. Leen Keus, J.S. Kortmann
Deit e-book over de verhouding tussen Europees recht en nationaal privaatrecht beoogt de praktijkjurist inzicht te geven in de invloed van het Europese recht op het Nederlandse burgerlijk recht. Het belangrijkste doel van de bundel is dan ook om de kennis van die juristen die thuis zijn in het nationale vermogensrecht te completeren met de Europeesrechtelijke aspecten daarvan. Aldus wordt de Europeesrechtelijke dimensie van geldend Nederlands privaatrecht in kaart gebracht.
€ 127,83 € 154,67 incl. btw Prijs per stuk
Koop het e-book
Meer informatie

Collectie Omgevingsrecht Basis

Online naslagwerk
Collecties Advocatuur & Bedrijfsjurist: Speciaal voor advocaten en bedrijfsjuristen is er de Collectie Omgevingsrecht Basis. U heeft toegang tot hoogwaardige titels, zoals Tekst & Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht.

U kunt kosteloos en vrijblijvend kennismaken. Vraag hier uw proefabonnement aan. Het proefabonnement stopt automatisch na vier weken.
€ 824,50 € 997,65 incl. btw Prijs per gebruiker per jaar
Meer informatie

Collectie Notariaat Vastgoedrecht Basis

Online naslagwerk
Collecties Notariaat: Speciaal voor notarissen is er de Collectie Vastgoedrecht Basis. U heeft toegang tot hoogwaardige bronnen, zoals Rechtspraak Notariaat (inclusief Periodiek Woordenboek) en Rechtspraak Vastgoedrecht.

U kunt kosteloos en vrijblijvend kennismaken. Vraag hier uw proefabonnement aan. Het proefabonnement stopt automatisch na vier weken.
€ 1.251,00 € 1.513,71 incl. btw Prijs per gebruiker per jaar
Meer informatie

Nederlands burgerlijk procesrecht

Boek
prof. mr. Henk Snijders, prof. mr. Gerard Meijer, prof.dr.mr. Carla Klaassen
De schrijvers besteden in dit boek niet alleen aandacht aan de rechtspraktische betekenis van het burgerlijk procesrecht maar betrekken de lezer ook in het rechtswetenschappelijk debat op dit rechtsterrein in beweging.
€ 60,38 € 64,00 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Cirkels - Een rondgang door het werk van Jan Vranken

Boek
prof. mr. Jan Vranken
Jan Vranken studeerde in Nijmegen Notariaat en Nederlands recht. Achtereenvolgens was hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker Inleiding en Algemene Rechtsleer aan de universiteit van Nijmegen, advocaat...
€ 75,47 € 80,00 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Bevrijdende verjaring

Boek
mr. Monique Koopmann
In deze uitgave worden een actuele weergave en een kritische bespreking gegeven van de huidige stand van zaken op verjaringsgebied.
€ 42,41 € 44,95 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Turks personen- en familierecht in de Nederlandse rechtspraktijk

Boek
mr. Fatih Ibili, prof. mr. Frans van der Velden
In deze uitgave wordt verslag gedaan van het op 16 december 2010 gehouden symposium over de betekenis van het Turkse personen- en familierecht voor de Nederlandse rechtspraktijk.
€ 33,49 € 35,50 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Naar een nieuw ontslagrecht

E-book
mr. Tijmen Noordoven, mr. Dirk Jan Rutgers
Dit e-book beschrijft de belangrijkste gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor het arbeidsrecht. De wetteksten zijn als bijlage opgenomen en elk hoofdstuk bevat de data waarop de nieuwe artikelen ingaan, het overgangsrecht en aanwijzingen voor de praktijk. Het is een compleet en actueel naslagwerk voor iedereen die zich met ontslagrecht bezighoudt.
€ 33,73 € 40,81 incl. btw Prijs per stuk
Koop het e-book
Meer informatie

Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S)

Online naslagwerk
mr. Marc Loth, prof. mr. Han Wansink, mr. Tjalling Dorhout Mees
AV&S informeert u diepgaand en in een vroegtijdig stadium over een breed spectrum van onderwerpen. Niet alleen het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, maar ook het verzekeringsrecht komt in volle omvang aan bod.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.
€ 210,50 € 254,71 incl. btw Prijs per gebruiker per jaar
Meer informatie

Asser Procesrecht 4 Hoger Beroep

Boek
mr. Floris Bakels, prof. mr. Alfred Hammerstein, mr. Els Wesseling-van Gent
Dit deel van de serie Asser Procesrecht is gewijd aan het hoger beroep.
€ 80,90 € 85,75 incl. btw Prijs per stuk
Te reserveren
Meer informatie

Bijzonder ontslagprocesrecht

Boek
mr. dr. Vivian Bij de Vaate
De huidige Nederlandse preventieve ontslagprocedures vertonen afwijkingen ten opzichte van het ‘normale’ civiele- en bestuursprocesrecht. Procesrechtelijke bijzonderheden staan in deze studie centraal.
€ 50,00 € 53,00 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie