Zoeken
Producttype
Hoofdindeling
Prijsklasse

Burgerlijk recht

De procesovereenkomst

E-book
mr. Marte Knigge
Een procesovereenkomst is een overeenkomst waarbij partijen afwijken van het procesrecht. Door middel van dergelijke overeenkomsten kunnen partijen zorgen voor een procedure op maat: zij kunnen bewerkstelligen dat de procedure beter is afgestemd op de behoeften in hun zaak, waardoor de procedure sneller en efficiënter kan verlopen.
€ 72,64
€ 87,89 incl. BTW
Prijs per stuk
Koop het e-book
Meer informatie

Schets van het Europees civiel procesrecht

E-book
mr. M. Freudenthal, prof. mr. Bart Krans
Het Verdrag van Amsterdam heeft een stormachtige ontwikkeling van het Europese civiele procesrecht te zien gegeven. Hierna werd het mogelijk het burgerlijk procesrecht door verordeningen en richtlijnen op Europees niveau te regelen en aldus de algemeen gevoelde belemmeringen op dat gebied tussen de lidstaten op een snelle en efficiënte wijze weg te nemen...
€ 95,75
€ 115,86 incl. BTW
Prijs per stuk
Koop het e-book
Meer informatie

Jurisprudentie Internetrecht 2009-2015

Boek
dr.mr. Tina van der Linden-Smith, prof. mr. Arno Lodder
Internetrecht bestaat! Deze vierde druk is innovatief opgezet. De jurisprudentie is geordend aan de hand van 15 hoofdthema’s zoals ‘Machteloosheid nationale overheden’, ‘Vrijheid van meningsuiting’, ‘Social media’, ‘Cybercrime’ en ‘Einde dienstverband en uitkeringen’ en daarbinnen in maar liefst 45 subthema’s.

 

€ 33,02
€ 35,00 incl. BTW
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Contracten in de praktijk

E-book
mr. Marcel Ruygvoorn
Dit e-book is een praktische handleiding voor iedereen, met of zonder juridische achtergrond, die te maken heeft met het opstellen en beoordelen van commerciële contracten.
€ 34,91
€ 42,24 incl. BTW
Prijs per stuk
Koop het e-book
Meer informatie

Burgerlijk Wetboek Boek 5

E-book
mr. Petra Dahm, mr. dr. Geert Lankhorst

Dit Lexplicatiedeel is gewijd aan de zakelijke rechten eigendom, mandeligheid, erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal en appartementsrechten, met heldere uitleg in artikelsgewijs commentaar.

€ 33,49
€ 40,52 incl. BTW
Prijs per stuk
Koop het e-book
Meer informatie

Overeenkomsten internationaal privaatrecht en Weens Koopverdrag

Boek
mr. Roeland Bertrams, mr. Sonja Kruisinga
Juridische aspecten van het internationale handelsverkeer worden in toenemende mate bepaald door internationale verdragen en EG-verordeningen. Wat betreft het internationaal privaatrecht gaat het om de EG-Verordening Nr. 593/2008 inzake het toepasselijk recht op overeenkomsten (Rome-I).
€ 85,38
€ 90,50 incl. BTW
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Een decennium nieuw erfrecht

Boek
Wolters Kluwer Intern
Deze uitgave in de serie Ars Notariatus vormt een verslag van het Landelijk Notarieel Studentencongres (LNSC) dat op donderdag 18 april 2013 in Nijmegen plaatsvond.
€ 30,66
€ 32,50 incl. BTW
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Intellectuele eigendom in het conflictenrecht

Boek
prof. mr. Sierd Schaafsma
Steeds vaker hebben geschillen over intellectuele eigendom een internationaal karakter. Essentiele vragen daarbij zijn: welke rechter is bevoegd en welk nationaal recht moet worden toegepast?
€ 88,21
€ 93,50 incl. BTW
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Rechtsmiddelen

Boek
prof. mr. Daan Asser, prof. mr. Rieme-Jan Tjittes
Deel 4 van de Studiereeks burgerlijk procesrecht gaat over de rechtsmiddelen in civiele procedures. Primair bedoeld voor bachelorstudenten, maar ook voor de rechtspraktijk een kernachtige inleiding.
€ 17,69
€ 18,75 incl. BTW
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Foreseen and unforeseen circumstances

Boek
prof. mr. Alex Geert Castermans, mr. Kasper Jansen, mr. Marte Knigge
Facing the economic and financial crises of our time, parties to a contract may be confronted with unforeseen circumstances. According to Dutch law, courts of law may modify the effects of their contract or they may set it aside, in whole or in part, upon the demand of one of the parties. Is this the solution to their problems? This question merits a strongly negative response.
€ 36,32
€ 38,50 incl. BTW
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Mediation in juridisch perspectief

E-book
mr. A.H. Santing-Wubs
Op het terrein van alternatieve geschillenbeslechting hebben zich in de loop der tijd diverse varianten ontwikkeld. Mediation is daar één van. Het bijzondere van mediation is onder andere dat de geschillen worden beslecht door partijen zelf...
€ 43,40
€ 52,51 incl. BTW
Prijs per stuk
Koop het e-book
Meer informatie

Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht

Boek
prof.mr.drs. Marc Hendrikse, prof. mr. Jac Rinkes
In deze monografie staat het leerstuk risicoverzwaring bij schadeverzekeringen centraal. Daarbij komt de huidige polispraktijk ter zake aan de orde, evenals het (verwante) leerstuk risicovermindering.
€ 52,83
€ 56,00 incl. BTW
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie