Zoeken
Producttype
Hoofdindeling
Prijsklasse
 
Sorteer op:

Nederlands internationaal personen- en familierecht

E-book
prof. mr. Ted de Boer, mr. Fatih Ibili, mr. Lisette Frohn
In dit e-book wordt het thans geldende Nederlandse internationaal personen- en familierecht in een tiental hoofdstukken beknopt en overzichtelijk in kaart gebracht.
€ 67,92
€ 82,18 incl. btw
Prijs per stuk
Koop het e-book
Meer informatie

Burgerlijk Wetboek Boek 4

E-book
mr. Petra Dahm, mr. dr. Geert Lankhorst

Dit Lexplicatiedeel is gewijd aan het erfrecht, met heldere uitleg in artikelsgewijs commentaar.

€ 50,00
€ 60,50 incl. btw
Prijs per stuk
Koop het e-book
Meer informatie

Tekst & Commentaar: Aanbestedingsrecht

Online naslagwerk
Prof.mr.dr. Jan-Michiel Hebly, prof. mr. Elisabetta Manunza, mr. Leendert van den Berg
Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht geeft een bondige uitleg van of toelichting op de nieuwe aanbestedingsregelgeving. In dit boek is de Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit opgenomen. De kopij is afgesloten per 1 augustus 2015.

Gratis online proberen? Neem hier een proefabonnement. 
€ 39,00
€ 47,19 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Meer informatie

Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor zaken

Boek
prof. mr. Ivo Giesen, prof. mr. Ton Hartlief, prof. dr. Vanessa Mak
In Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor zaken wordt de lezer op beknopte wijze ingevoerd in de kwalitatieve aansprakelijkheid voor zaken. Meer precies gaat het daarbij om de aansprakelijkheid voor roerende zaken, opstallen, gevaarlijke stoffen, stortplaatsen, mijnbouwwerken, dieren en producten.
€ 43,16
€ 45,75 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Nederlands arbeidsrecht in een internationale context

Boek
prof. mr. Guus Heerma van Voss, prof. mr. Frans Pennings, mr. Loe Sprengers
Het Nederlandse arbeidsrecht is in de loop der jaren in veel opzichten beïnvloed door Europese en internationale regelgeving. Daarbij denken we in de eerste plaats aan de Internationale Arbeidsorganisatie, de Raad van Europa en de Europese Unie. Gelet op de steeds grotere invloed van het internationale recht ligt het voor de hand om het nationale recht in zijn internationale context te beschrijven. Hierdoor wordt de wisselwerking tussen nationale en internationale normen duidelijker.
€ 29,72
€ 31,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Algemene bepalingen pand en hypotheek

Boek
prof. mr. Frank Verstijlen
De eerste twee edities van dit werk waren van de hand van prof. mr. F. Molenaar en droegen toen nog de titel 'Algemene bepalingen zekerheidsrechten op goederen'. De laatste editie dateert van 1999. Sindsdien is op het terrein van zekerheden en insolventie veel rechtspraak en literatuur verschenen; de financieringspraktijk heeft een ander aanzien gekregen. Er was dus alle aanleiding voor een nieuwe editie.
€ 42,41
€ 44,95 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De rechtspositie van de bestuurder

E-book
mr. Hanneke Bennaars
De bestuurder van een vennootschap met een arbeids- of opdrachtovereenkomst, heeft een dubbele rechtsverhouding met de vennootschap. Enerzijds is sprake van een contractuele rechtsrelatie, geregeerd door Boek 7 BW. Anderzijds bestaat een vennootschapsrechtelijke band, waarop de bepalingen van Boek 2 BW van toepassing zijn. Deze dissertatie is de neerslag van een onderzoek naar deze dubbele binding op het gebied van benoeming, beloning en ontslag.
€ 58,50
€ 70,79 incl. btw
Prijs per stuk
Koop het e-book
Meer informatie

Beter Burgerlijk Recht, Jubileumbundel

E-book
prof. mr. Anne Keirse, prof. mr. Siewert Lindenbergh, prof. dr. M.B.M. Loos

Wat zou er naar uw mening moeten gebeuren om het burgerlijk recht daadwerkelijk beter te maken? Dat was de vraag waarmee auteurs werden benaderd voor een korte, krachtige en opiniërende bijdrage aan de rubriek Beter Burgerlijk Recht in de jaargang 2011 van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht.

€ 49,06
€ 59,36 incl. btw
Prijs per stuk
Koop het e-book
Meer informatie

Schip & Schade (S&S)

Online naslagwerk
mr. Jan Teunissen, mr. Herman Boonk, mr. Jan Willem Bruidegom
Schip en Schade bevat beslissingen op het gebied van het zee- en binnenvaartrecht alsmede transport- en brandverzekeringsrecht.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.
€ 421,50
€ 510,02 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Meer informatie

Verbintenissenrecht algemeen

Boek
mr. Grietje de Jong, prof. mr. Bart Krans, prof. mr. dr Mark Wissink
Deze vierde druk is een geactualiseerde bewerking, waarin wijzigingen in regelgeving, jurisprudentie en literatuur van de afgelopen jaren zijn verwerkt.
€ 40,57
€ 43,00 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Hoofdzaken Boek 8 BW

Boek
prof. mr. M.M. Mendel, prof. mr. W.J. Oostwouder
Dit deel uit de serie Hoofdzaken Handelsrecht bevat de hoofdzaken van het - op 1 april 1991 ingevoerde - Boek 8 BW. Dit deel beoogt deze materie hanteerbaar te maken door uit te gaan van de regeling voor het verkeersmiddel bij uitstek voor het...
€ 26,89
€ 28,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen

Boek
mr. dr. M.P. van Achterberg, mr. Reinout Wibier
Dit boek gaat over de overgang van vorderingen en schulden en de afstand van vorderingen. Aan de hand van de wettelijke regeling (titel 2 van Boek 6 BW) worden de belangrijkste aspecten van deze weerbarstige materie besproken.
€ 42,41
€ 44,95 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie