Zoeken
Producttype
Hoofdindeling
Prijsklasse

Handboek Jaarrekening checklist 2015

Boek
drs. Gerard van Santen RA
Met Handboek Jaarrekening Checklist 2015 beoordeelt u eenvoudig of de opgestelde jaarrekening 2015 voldoet aan de eisen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
€ 38,44 € 40,75 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Subsidies en btw

Boek
prof. dr. Ruben Freudenthal, prof. dr. Arie Rijkers, prof. mr. Dick Schonis
Deze brochure geeft een inzicht in de BCF-aspecten (BTW-compensatiefonds) en btw-vraagstukken die spelen bij het verstrekken en ontvangen van subsidies.

 

€ 53,77 € 57,00 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

De juridische organisatie van de onderneming

Boek
prof. mr. Adriaan Dorresteijn, dr. Robbert van het Kaar
Bij een eenmanszaak liggen de juridische bevoegdheden anders dan bij een BV. Dit boek behandelt de verschillende soorten rechtsvormen overzichtelijk, maar ook de regelgeving en aanvullende rechtsnormen. Zo kunt u de voor- en nadelen van elke rechtsvorm gemakkelijk tegen elkaar afzetten.
€ 54,25 € 57,51 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Handboek Externe Verslaggeving 2016

Boek
Corné Kimenai RA
Het Handboek Externe Verslaggeving 2016 is voor u een praktische handreiking voor toepassing van NL GAAP. NL GAAP is de aanduiding voor de Nederlandse wettelijke voorschriften en jurisprudentie inzake verslaggeving tezamen met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
€ 70,75 € 75,00 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

VBW 248/Beleggingsinstellingen

Boek
prof. dr. Leo Stevens
Beleggingsinstellingen! Continuïteit van het Nederlandse fiscale regime voor beleggingsinstellingen door een principiële modernisering.
€ 39,15 € 41,50 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Wet op het financieel toezicht Tekst & Toelichting - Wet

Boek
mr. Rezah Stegeman
Deze derde druk bespaart u de moeite om zelf wegwijs te worden in de Wet op het financieel toezicht, haar gefragmenteerde toelichting en de wijzigingen die sinds de inwerkingtreding gepasseerd zijn. Dit bespaart niet alleen tijd: de complexiteit is teruggebracht tot een gemakkelijk toegankelijke, systematisch gerangschikte, artikelsgewijze complete toelichting.

 

€ 157,55 € 167,00 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Europese regelgeving omzetbelasting (BTW)

Boek
mr. Jorrit Zijlstra
Dit Lexplicatiedeel bundelt de Europese richtlijnen die op de omzetbelasting betrekking hebben. De auteur geeft in zijn inleiding en kernbeschrijvingen heldere uitleg over essentie en achtergronden.
€ 64,15 € 68,00 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Unierechtelijke beginselen en BTW

Boek
dr. Albert Bomer, prof. dr. Ruben Freudenthal, prof. dr. Arie Rijkers
Het Hof van Justitie EU, en wellicht in iets mindere mate de nationale belastingrechter, neemt vrijwel geen beslissing zonder de algemene rechtsbeginselen te hanteren als maatgevend criterium.
€ 60,38 € 64,00 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Handboek Jaarrekening 2016

Boek
drs. Gerard van Santen RA
Handboek Jaarrekening 2016 richt zich zowel op de voor de jaarrekening 2016 geldende Nederlandse wet- en regelgeving als op de hoofdzaken van de internationale regelgeving, zoals die vorm krijgt in IFRS. De nadruk ligt op de algemene eisen die voor alle ondernemingen gelden.
€ 84,43 € 89,50 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Bijzonder nummer Leo Stevens

Boek
prof. dr. Leo Stevens
Dit is een bundel waarin Leo Stevens een spiegel wordt voorgehouden. Spiegelbundel bevat (gedeelten van) richtinggevende publicaties (annotatie, artikel enzovoorts) van Leo Stevens.
€ 21,70 € 23,00 incl. btw Prijs per stuk
Te reserveren
Meer informatie

IFRS voor SME's

Boek
Wolters Kluwer Intern
This is the only official printed edition of the IASB’s International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) that incorporates and is updated by 2015 Amendments to the IFRS for SMEs (effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2017 with early application permitted).
€ 48,84 € 51,77 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie

Accijnzen

Boek
prof. dr. Peter Essers, prof. dr. Maarten Feteris, mr. dr. Mariken van Hilten
Accijnzen zijn eeuwenoude, objectieve en zakelijke belastingen die zonder onderscheid naar herkomst, naar een specifieke grondslag dan wel naar de waarde worden geheven van specifiek aangewezen goederen en diensten, waarvan de burger zich het verbruik ondanks de erop drukkende last niet spoedig ontzegt.
€ 88,21 € 93,50 incl. btw Prijs per stuk
Op voorraad
Meer informatie