Zoeken
Producttype
Hoofdindeling
Prijsklasse
 
Sorteer op:

100 jaar inkomstenbelasting en hoe nu verder?

Boek
prof. dr. Leo Stevens
Het boek schetst een oplossingsrichting voor bestaande probleemdossiers en geeft aan in welke richting de inkomstenbelasting zou moeten worden bijgestuurd. De gegeven oplossingsrichting steunt in hoge mate op de slotbeschouwing van het Handboek Inkomstenbelasting 2001.


Klik hier om het e-book te bestellen.

€ 21,70
€ 23,00 incl. btw
Prijs per stuk
Reserveer nu, ontvang direct na verschijning
Meer informatie

145 Vragen en antwoorden over bedrijfsopvolging

Boek
mr. Jurgen Warmerdam
Het economisch belang van bedrijfsoverdracht kan niet genoeg benadrukt worden. De economische crisis benadrukt dit belang zeer. In Nederland denken jaarlijks zo'n 50.000 ondernemers over stoppen en overdragen van hun onderneming.
€ 25,00
€ 26,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

50 jaar Directe Belastingen

Boek
mr. Bart van Raaij
Opstellen aangeboden aan Ben Verhoeven ter gelegenheid van zijn afscheid als stafadviseur Directe Belastingen bij het Ministerie van Financiën.
€ 39,62
€ 42,00 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

A Guide through IFRS

Boek
Wolters Kluwer Intern
This guide contains the official pronouncements issued by the IASB as of 1 July 2015 with extensive cross-references and other annotations.
€ 127,64
€ 135,30 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

AWBZ en Zvw

Boek
prof. dr. Ruben Freudenthal, prof. dr. Arie Rijkers, prof. mr. Dick Schonis
Deze uitgave geeft een weergave van de structuur van het Nederlands zorgstelsel: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet. Het geeft op systematische wijze inzicht in de sociale ziektekostenverzekeringen.
€ 75,47
€ 80,00 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Aansprakelijkheid in belastingzaken

Boek
prof. dr. Peter Essers, prof. dr. Maarten Feteris, mr. dr. Mariken van Hilten
De geheel herziene vierde druk van deze monografie behandelt zowel de formele aspecten als de materiële aspecten van de in de Invorderingswet 1990 opgenomen aansprakelijkheidsbepalingen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan aansprakelijkheidsbepalingen buiten de Invorderingswet 1990, waar de ontvanger - onder voorwaarden - op grond van het zogeheten open systeem gebruik van kan maken.
€ 74,53
€ 79,00 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Accijnzen

Boek
prof. dr. Peter Essers, prof. dr. Maarten Feteris, mr. dr. Mariken van Hilten
Accijnzen zijn eeuwenoude, objectieve en zakelijke belastingen die zonder onderscheid naar herkomst, naar een specifieke grondslag dan wel naar de waarde worden geheven van specifiek aangewezen goederen en diensten, waarvan de burger zich het verbruik ondanks de erop drukkende last niet spoedig ontzegt.
€ 88,21
€ 93,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Actualiteiten Overdrachtsbelasting

Boek
drs. Michael van Gijlswijk, Prof. dr. mr. Edwin Heithuis, Ruud de Smit MSc
Met ingang van 1 januari 2011 is de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 op een aantal punten gewijzigd. De definitie van het begrip 'economische eigendom' wordt uitgebreid tot zogenoemde economische beperkte rechten.
€ 36,32
€ 38,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Afgezonderde particuliere vermogens

Boek
Frank Biemans
Centraal in deze scriptie staat het antwoord op de vragen: past de regeling van het afgezonderd particulier vermogen dogmatisch in het Nederlandse fiscale recht? Moet de regeling van het afgezonderd particulier vermogen worden herzien? En welke alternatieven voor deze regeling zijn denkbaar?
€ 54,30
€ 57,56 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Aftrek van btw als (belaste) omzet ontbreekt

Boek
dr. S.T.M. Beelen, prof. dr. Peter Essers, prof. dr. Maarten Feteris
Op grond van de Europese btw-regelgeving heeft een ondernemer recht op aftrek van voorbelasting (de btw die een ondernemer betaalt voor ingekochte goederen en diensten) voor zover hij de aan hem geleverde goederen en diensten gebruikt voor belaste handelingen (aftrek mits....).
€ 75,94
€ 80,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Aftrekbeperkingen van de rente in het internationale belastingrecht

Boek
prof. dr. Peter Essers, prof. dr. Maarten Feteris, mr. dr. Mariken van Hilten
In deze monografie wordt op heldere wijze uiteengezet in hoeverre de aftrekbeperkingen van de rente in overeenstemming zijn met de belastingverdragen, het arbitrageverdrag, de moeder-dochter richtlijn, de rente&royalty richtlijn en het EG-verdrag.
€ 79,72
€ 84,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Algemene douanewet

Boek
mr. Friso Wiarda
In Algemene douanewet is het CDW opgenomen en de Toepassingsverordening. Daarna is opgenomen de Verordening met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (zonder bijlage), gevolgd door de basisverordening inzake douanevrijstellingen met de daarbij behorende oepassingsverordeningen en de Verordening betreffende de afschaffing van douaneformaliteiten bij intracommunautaire vluchten en zeereizen.
€ 80,66
€ 85,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie