TaxVisions
De belangrijkste uitspraken en besluiten elke vrijdag voor u via video gepresenteerd. TaxVisions selecteert de belangrijkste items, licht ze toe en stelt u kritische vragen. Zo bent u goed voorbereid op het Vaktechnisch overleg.
  • Wekelijkse editie van de belangrijkste uitspraken
  • Praktische discussiepunten voor het VTO
  • Actuele publicatie samen met het tijdschrift Vakstudie Nieuws
Lees meer