Wolters Kluwer Home
Resultaten
153
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
  € 64,50
 • Auteur: Jacques Raaijmakers

  Deze brochure behandelt met name de materiële aspecten van de bestuurdersaansprakelijkheid. Er wordt met name ingegaan op de omvang van de aansprakelijkheid, het begrip bestuurder, de mededeling van betalingsonmacht (melding) en het begrip kennelijk onbehoorlijk bestuur.
 • Bezwaar in belastingzaken
  € 66,75
 • Auteur: dr.mr.drs. Alex Smit

  Het heersend recht betreffende de fiscale bezwaarprocedure wordt systematisch besproken en waar nodig bekritiseerd. Eveneens worden diverse aanbevelingen gedaan om het functioneren van de bezwaarfase in het belastingrecht te verbeteren.
 • Redacteur: Prof. dr. mr. Edwin Heithuis, Auteur: mr. Robert Franken

  Bedrijfsopvolging is een belangrijk stadium in de levensfase van elke ondernemer. Het is immers het moment waarop hij afscheid neemt/moet nemen van zijn levenswerk. Dit boek is volledig gewijd aan de bedrijfsopvolging, waarbij het de uiteenlopende en ingewikkelde problematiek van de bedrijfsopvolging toegankelijk maakt en begrip bijbrengt van de belangrijkste wettelijke regels en de jurisprudentie.
 • Auteur: dr. Ruud van den Dool, Prof. dr. mr. Edwin Heithuis

  Dit boek geeft op toegankelijke wijze inzicht in de gecompliceerde onderdelen van de vennootschapsbelasting. Het maakt de weerbarstige materie van de vennootschapsbelasting toegankelijk en geeft inzicht in de wettelijke regels en de belangrijkste jurisprudentie.
 • De deelnemingsvrijstelling
  € 56,00
 • Auteur: prof. dr. J.E.A.M. van Dijck, prof. dr. J.A.G. van der Geld

  Deze monografie wordt de Nederlandse deelnemingsvrijstelling besproken als één van de pijlers van het Nederlandse fiscale concernrecht. De regeling is onmisbaar, omdat zonder de regeling concernvorming fiscaal prohibitief zou zijn.

Veelgestelde vragen