Wolters Kluwer Home
Resultaten
12
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Wet Waardering onroerende zaken
  € 78,50
 • Auteur: prof. dr. Ruben Freudenthal, mr. Hans van Leijenhorst

  Aan de orde komen, na een schets van het ontstaan en de ontwikkeling van de OZB en de Wet WOZ, het WOZ-object (de onroerende zaak), de WOZ-subjecten (de eigenaar en de gebruiker), de waardebegrippen en de waarderingsmethoden.
 • Belastingblad
 • Hoofdredactie: mr. Peter de Bruin, mr. Jan Paul Kruimel

  De belastingheffing door gemeenten, provincies en waterschappen is enorm in omvang en belang toegenomen. Daarnaast zijn de waardebepaling en waardevaststelling door gemeenten ingevolge de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) van toenemend belang. Dit blad geeft actuele en gerichte informatie voor allen die met deze materie te maken krijgen. De ontwikkelingen worden in een zo breed mogelijk perspectief weergegeven, zoals jurisprudentie, wetgeving, circulaires, kamervragen en beschouwingen.
 • Waterschapsbelastingen
  € 31,01
 • Auteur: mr. Paul van den Berg

  Dit boek is interessant voor de belastingbetalers en hun adviseurs maar ook voor de ambtenaren die zijn belast met de uitvoering van de heffing van waterschapsbelastingen en waterschapsbestuurders.

Veelgestelde vragen