Wolters Kluwer Home
Resultaten
59
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Tekst & Commentaar: Aanbestedingsrecht
 • Redacteur: Prof.mr.dr. Jan-Michiel Hebly, prof. mr. Elisabetta Manunza

  Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht geeft een bondige uitleg van of toelichting op de nieuwe aanbestedingsregelgeving. In dit boek is de Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit opgenomen. De kopij is afgesloten per 1 augustus 2015.
 • Redacteur: mr. Tim Borman, prof. mr. Peter van Buuren

  Bent u regelmatig verwikkeld in bestuursrechtelijke kwesties? Met Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht heeft de ideale informatiebron in handen! In deze 9e druk vindt u naast de AWB commentaar op de relevante onderdelen van het Besluit proceskosten bestuursrecht en het Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter.

 • Redactieraad: prof. mr. Hans Nieuwenhuis, prof. mr. Carel Stolker

  Een nieuwe druk vanwege de voortdurende wijzigingen op weg naar een Omgevingswet in 2018. U vindt hierin commentaar bij de nieuwe titel 9.7 Wm (Hernieuwbare energie vervoer) en op de regeling programmatische aanpak stikstof in de Natuurbeschermingswet 1998. In het boek is ook weer veel nieuwe jurisprudentie verwerkt.
 • Redacteur: mr. dr. Ernst Brainich, prof. mr. Erwin Muller

  Handhaving van de openbare orde, rampenbestrijding, crisisbeheersing en terrorismebestrijding zijn momenteel beladen onderwerpen. Dit is dus het ideale moment voor de aanschaf van Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid! De wetgeving is opgenomen naar de stand van 15 oktober 2015.

Veelgestelde vragen