Wolters Kluwer Home

Handboek Jeugd en Strafrecht

 
Handleiding voor zowel het onderwijs als de rechtspraktijk met achtergronden, omvang en aanpak van de jeugdcriminaliteit in Nederland. Met een apart hoofdstuk over het jeugdprivaatrecht.
 • Over de auteurs

  Van de auteurs was Gerard de Jonge tot zijn emeritaat als bijzonder hoogleraar penitentiair recht verbonden aan de Universiteit Maastricht. Hij was daarnaast geruime tijd raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof te 's-Hertogensbosch.

  Ad van der Linden is als medewerker familie- en jeugdrecht werkzaam bij de Universiteit Utrecht). Ad van der Lindenis tevens kinderrechter in deeltijd in de Rechtbank Amsterdam en raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

 • Beschrijving

  Nadat in 1995 het jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht zijn gemoderniseerd heeft de wetgever op dit rechtsterrein opnieuw meer of minder ingrijpende wijzigingen aangebracht. Zo is de alternatieve sanctie vervangen door de taakstraf als hoofdstraf, naast de geldboete en jeugddetentie èn zijn naast de PIJ-maatregel de gedragsbeïnvloedende en de vrijheidsbeperkende maatregel ingevoerd.

  De inmiddels al weer enige malen gewijzigde Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen heeft het penitentiaire jeugdrecht een plek gegeven. Ondermeer de in de praktijk reeds lang toegepaste pedagogische 'time-out-maatregel' heeft zo een wettelijke basis gekregen.

  Tevens zijn er in het jeugdstraf(proces)recht tal van veranderingen ingevoerd zoals de verplichte aanwezigheid van ouders tijdens de jeugdstrafzitting en de mogelijkheid ouders aan te spreken op de (im)materiële schade die veroorzaakt is door het strafbaar gedrag van hun twaalf- en dertienjarige kinderen.
  De richtlijnen en aanwijzingen van het College van Procureurs Generaal zijn regelmatig geactualiseerd. Zoals de strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, de richtlijn van strafvordering Jeugd en het Landelijk strafprocesreglement is onverkort van toepassing verklaard op jeugdzaken.

  Jeugd & Strafrecht beoogt een handleiding te zijn voor zowel het onderwijs als de rechtspraktijk. De auteurs gaan in op de achtergronden, omvang en aanpak van de jeugdcriminaliteit in Nederland en zij bieden een historisch overzicht van het jeugdstraf(proces)recht. Voorts behandelen zij op een overzichtelijke wijze de geldende materiële en formele wettelijke bepalingen en schenken aandacht aan de internationale dimensie.
  Vanwege het steeds vaker organiseren van 'combi-zittingen' is de jeugdprivaatrechtelijke paragraaf uitgewerkt tot een apart hoofdstuk.

  Aanvullende informatie

  Het boek is bestemd voor studenten in het wetenschappelijk en hoger onderwijs èn voor professionals die te maken hebben met dit vakgebied zoals: (kinder)rechters, (jeugd)officieren van justitie, advocaten, (jeugd)politie, raad voor de kinderbescherming, (jeugd)reclassering, bureaus jeugdzorg, HALT-bureaus, justitiële jeugdinrichtingen en (beleids)ambtenaren bij Rijk, Provincie en Gemeente.

  Meer lezen
 • Auteurs

 • Specificaties

  Druk
  3
  ISBN
  9789013052558
  Verschijningsdatum
  02 oktober 2013
  Code
  NPHBJEUSR
  Verschijningsvorm
  Boek
  Aantal pagina's
  496
 • Alle bestelopties

  € 49,00
  Prijs per stuk (incl. btw) | Losse order | Normaal leverbaar | Gratis verzonden
 
Recent bekeken

Veelgestelde vragen