Wolters Kluwer Home

De rechtsgronden voor nadeelcompensatie

 
De auteur heeft in dit boek vanuit een integrale, rechtshistorische benadering onderzocht welke gronden voor nadeelcompensatie een rol hebben gespeeld sinds de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden (1815).
 • Beschrijving

  De laatste decennia is er veel gediscussieerd over de vraag op welke rechtsgrond(en) het recht op nadeelcompensatie gebaseerd is. Een rechtsgrond is een (diepere) rechtvaardiging in het recht voor een - in dit geval - recht op schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen. De discussies vinden over het algemeen plaats op een deelterrein van het bestuursrecht, zoals op het terrein van het buitenwettelijke recht op nadeelcompensatie of het recht op planschadevergoeding.

  Op het terrein van de buitenwettelijke nadeelcompensatie heerste in de jaren negentig de opvatting dat het égalitébeginsel dé rechtsgrond voor dit recht op vergoeding vormde. Na de eeuwwisseling ontwikkelde zich langzamerhand de idee dat er meerdere rechtsgronden moeten worden onderscheiden. De auteur heeft in dit boek vanuit een integrale, rechtshistorische benadering onderzocht welke gronden voor nadeelcompensatie een rol hebben gespeeld sinds de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden (1815).

  Dit onderzoek strekt zich uit over zeer uiteenlopende beleidsterreinen. De analyse omvat onder meer wetten uit de 19e eeuw zoals de wetten inzake de afschaffing van de slavernij, de telegraafwet en de veetyphuswet. Daarnaast komen meerdere beleidsterreinen uit de 20e en 21e eeuw aan bod zoals die voorkomen in de Zuiderzeesteunwet, de Boswet, de Waterwet en het wetsvoorstel voor een Awb-regeling inzake adeelcompensatie.

  Op basis van haar bevindingen concludeert de auteur dat er verschillende gronden kunnen worden onderscheiden die allemaal terugvoeren op één achterliggende rechtsgrond:
  het égalitébeginsel. Dit beginsel moet daarom in het belang van de rechtseenheid en rechtssystematiek als rechtsgrond worden aangewezen.

  Aanvullende informatie

  Over de auteur:

  Lieske de Jongh voerde dit onderzoek uit tijdens haar aanstelling aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het onderzoek werd grotendeels gefi nancierd door het NWO. De auteur is thans werkzaam als advocaat bij de sectie Gezondheidsrecht van Dirkzwager advocaten & notarissen te Nijmegen.

  Meer lezen
 • Auteurs

 • Specificaties

  Onderdeel van
  Editie:
  deel 11
  Druk
  1
  ISBN
  9789013105759
  Verschijningsdatum
  05 april 2012
  Code
  NPREGRONA
  Verschijningsvorm
  Boek
  Aantal pagina's
  564
 • Leverbaar in deze serie

 • Alle bestelopties

  € 67,00
  Prijs per stuk (incl. btw) | Losse order | Normaal leverbaar | Gratis verzonden
 
Recent bekeken

Veelgestelde vragen