Wolters Kluwer Home

De Kleine Gids vergunningvrij bouwen

De Kleine Gidsen, Editie 2011
Auteur: ir. Wico Ankersmit
 
Snel meer weten over de omgevingsvergunning, vergunningvrij bouwen, Besluit omgevingsrecht en de Wabo? Sinds 1 oktober 2010 kunt u onder voorwaarden bouwen in afwijking van het bestemmingsplan of bouwen zonder omgevingsvergunning. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bouwwerk ligt bij de opdrachtgever (particulier, architect of aannemer).
 • Beschrijving

  Sinds 1 oktober 2010 mag men onder voorwaarden vergunningvrij bouwen in afwijking van het bestemmingsplan of bouwen zonder een omgevingsvergunning. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bouwwerk ligt bij de opdrachtgever (particulier, architect of aannemer). Er is geen overheid (gemeente of provincie) die vooraf beoordeelt of beslist of het bouwwerk voldoet aan de voorschriften uit het Bouwbesluit, het bestemmingsplan of de bouwverordening.

  In deze Kleine Gids worden de moeilijke zaken gemakkelijk uitgelegd.

  In een korte inleiding worden de doelstellingen van het vergunningvrij bouwen toegelicht en het wettelijk kader genoemd (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht). Daarna worden alle begrippen uitgelegd, zoals bijbehorend bouwwerk, hoofdgebouw of achtererfgebied. Vervolgens passeren alle mogelijke bouwwerken de revue, zoals dakkapellen en dakramen, kozijnen, erf- en perceelafscheidingen, (schotel)antennes etc. Tekeningen en afbeeldingen geven een heldere situatieschets. Via stappenplannen en stroomschema’s kan men zelf uitzoeken of men deze bouwwerken vergunningvrij mag bouwen of dat men hiervoor (toch) een omgevingsvergunning moet aanvragen.

  De Kleine Gids Vergunningvrij bouwen bevat verder:

  • wettelijke bepalingen, met verhelderende passages uit de Nota van toelichting;
  • begrippenlijst;
  • trefwoordenregister;
  • literatuuroverzicht;
  • overzicht nuttige websites

  Rectificatie

  Op pagina 65 moet men de figuur ‘zonnecollector en zonnepaneel op het dak’ vervangen door bijgaande figuur (je kunt deze vinden onder het tabje voorbeelden).

  De afstand B wordt (bij plaatsing op een plat dak) gemeten vanaf het hoogste punt van het paneel. De afstand die een paneel moet hebben tot de dakrand wordt bepaald door de hoogte van het paneel H. Het paneel moet dan minimaal aan de onderzijde op een afstand zijn geplaatst die groter of gelijk is aan die maat H.

  Aanvullende informatie

  Kluwer Custom Media biedt u de mogelijkheid om gemakkelijk uw eigen uitgave te creëren met behulp van één van de actuele Kluwer publicaties.

  Maak daarom nu gebruik van de mogelijkheid om deze hoogwaardige uitgave geheel aan uw eigen communicatiewensen aan te passen, door bijvoorbeeld:

  een eigen omslag en/of eigen titel

  • een eigen voorwoord
  • een eigen (product) katern
  • een responskaart
  • een digitale variant op uw website of intranet
  • of combineer uw zakelijke boodschap met de informatie van deze bestaande uitgave

  Neem voor meer informatie contact op met Kluwer Custom Media:

  http://www.kluwercustommedia.nl/

  Kluwer Custom Media
  ...........maak kennis persoonlijk

  Meer lezen
 • Auteurs

  Auteur: ir. Wico Ankersmit
 • Specificaties

  Onderdeel van
  Editie:
  Editie 2011
  Druk
  1
  ISBN
  9789013078855
  Code
  NPKGVERBO
  Verschijningsvorm
  Boek
  Aantal pagina's
  132
 • Leverbaar in deze serie

 • Bijlagen

 • Alle bestelopties

  € 27,50
  Prijs per stuk (incl. btw) | Losse order | Normaal leverbaar | Gratis verzonden
 
Recent bekeken

Veelgestelde vragen