Wolters Kluwer Home
Resultaten
14
Titel Relevantie
Sorteer op:
  • Redacteur: prof. mr. Hans Nieuwenhuis, prof. mr. Carel Stolker

    Dit boek bevat de wettekst met commentaar van de Boeken 1 tot en met 10 Burgerlijk Wetboek. Qua wetgeving gaat de tekst uit van de stand van zaken per 1 juli 2015. Het commentaar heeft als afsluitdatum 15 februari 2015. Waar de wet per 1 juli belangrijke wijzigingen ondergaat (bijv. Titel 10 Arbeidsovereenkomst van Boek 7) is dat in tekst en commentaar verwerkt.
    Verschijnt
    28 jul 2015
  • Redacteur: mr. Matthieu van Sint Truiden, prof. mr. Frank Verstijlen

    Dit boek biedt een eerste oriëntatie op de betekenis van de Faillissementswet. De uitgave bevat een artikelsgewijs commentaar op de Faillissementswet, op de Insolventieverordening en op enige insolventiegerelateerde bepalingen van aansprakelijkheid, art. 2:138 BW en 2:139 BW, art. 2:248 BW en 2:259 BW, art. 2:303a BW respectievelijk art. 340-349quater Sr.

Veelgestelde vragen