Wolters Kluwer Home

Bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht

 
De titel van dit boek geeft - kort en goed - de inhoud van de daarin vervatte studie aan: onderzoek is gedaan naar de bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht.
 • Beschrijving

  De titel van dit boek geeft - kort en goed - de inhoud van de daarin vervatte studie aan: onderzoek is gedaan naar de bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht. Uitgangpunt bij het onderzoek is geweest om vanuit de door het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering opgenomen bepalingen (art. 149 Rv e.v.) te bezien in hoeverre het eigen karakter van de verzekeringsovereenkomst en de sociale functie die deze overeenkomst in onze samenleving vervult, rechtvaardigen dat binnen de bewijsrechtelijke verhoudingen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer en/of de verzekerde(n) de toedeling daarvan een eigen, op dat karakter gerichte invulling krijgt. Daarbij is gekozen voor een onderzoek naar het beeld in de jurisprudentie dat de onderscheiden deelonderwerpen van de verzekeringsovereenkomst laat zien. Daar waar dat voor een goed begrip van de bewijsrechtelijke verhoudingen noodzakelijk is, wordt ingegaan op het materiële verzekeringsrecht zoals dat in titel 7.17 BW zijn weerslag heeft gevonden.

  Mop van Tiggele-van der Velde (1967) studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar studie werkte zij negen jaar als senior-gerechtssecretaris bij de Rechtbank Rotterdam en daarna als juridisch adviseur bij Allianz Nederland Schadeverzekeringen N.V. Vanaf 2002 is zij als universitair docent verbonden aan het Verzekeringsinstituut aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Meer lezen
 • Auteurs

 • Specificaties

  Druk
  1
  ISBN
  9789013054620
  Verschijningsdatum
  26 mei 2008
  Code
  NPBEWVERH
  Verschijningsvorm
  Boek
  Aantal pagina's
  468
 • Alle bestelopties

  € 89,25
  Prijs per stuk (incl. btw) | Losse order | Normaal leverbaar | Gratis verzonden
 

Veelgestelde vragen