Wolters Kluwer Home
Resultaten
656
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Handboek Jaarrekening
  € 80,55
 • Editie 2015

  Auteur: prof. dr. Martin Hoogendoorn RA, drs. Gerard van Santen RA

  Het Handboek Jaarrekening 2015 richt zich zowel op de voor de jaarrekening 2015 geldende Nederlandse wet- en regelgeving als op de hoofdzaken van de internationale regelgeving, zoals die vorm krijgen in IFRS. De nadruk ligt op de algemene eisen die voor alle ondernemingen gelden.

   

  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Auteur: prof. dr. Ruben Freudenthal, prof. dr. Allard Lubbers

  Dit boek behandelt de hoofdzaken van winst uit onderneming. Daarbij wordt op een systematische wijze aandacht besteed aan onder andere de vraag wanneer iemand winst uit onderneming geniet, welke voor- en nadelen (inkomsten en uitgaven) tot de winst uit onderneming moeten worden gerekend en wanneer die winst in de heffing wordt betrokken.
 • De Deelnemingsvrijstelling
  € 64,50
 • Auteur: prof. dr. J.E.A.M. van Dijck, prof. dr. Peter Essers

  Deze monografie wordt de Nederlandse deelnemingsvrijstelling besproken als één van de pijlers van het Nederlandse fiscale concernrecht. De regeling is onmisbaar, omdat zonder de regeling concernvorming fiscaal prohibitief zou zijn.
 • Accijnzen
  € 93,50
 • Auteur: prof. dr. Peter Essers, prof. dr. Maarten Feteris

  Accijnzen zijn eeuwenoude, objectieve en zakelijke belastingen die zonder onderscheid naar herkomst, naar een specifieke grondslag dan wel naar de waarde worden geheven van specifiek aangewezen goederen en diensten, waarvan de burger zich het...
 • Formeel belastingrecht
  € 68,50
 • Auteur: prof. dr. Maarten Feteris

  Het formele belastingrecht bevat de regels die ervoor zorgen dat de belasting die volgens de wet verschuldigd is, ook daadwerkelijk betaald wordt. Dit deel is verkrijgbaar als boek en als studenteneditie.
 • Geruisloze omzetting
  € 55,00
 • Auteur: prof. dr. R.P.C. Cornelisse, prof. dr. Arie Rijkers

  In deze brochure wordt de omzetting van een door een natuurlijk persoon voor zijn rekening gedreven onderneming in een BV op de voet van artikel 3.65 Wet IB 2001 behandeld.
 • Belast verleden
  € 87,50
 • Auteur: prof. dr. Peter Essers

  Dit boek gaat over het Nederlandse belastingrecht tijdens de TweedeWereldoorlog. In deze periode zijn door de bezetter in het Nederlandse belastingstelsel fundamentele veranderingen aangebracht, die tot op de dag van vandaag nog van belang zijn.
 • Auteur: prof. dr. Ruben Freudenthal, mr. Pim Huisman

  Fiscale vaststellingsovereenkomsten bevinden zich op het grensvlak van publiek- en privaatrecht: enerzijds is er sprake van een privaatrechtelijke namelijk een contract een afspraak met betrekking tot een uit te oefenen publiekrechtelijke bevoegdheid...

Veelgestelde vragen