Wolters Kluwer Home
Resultaten
668
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • bedrijfsopvolging
  € 51,00
 • deel 18

  Auteur: mr. Theo Hoogwout, drs. Roelof Meijer

  Geeft inzicht in het overdragen van bedrijven binnen de familie en de financiering en fiscaliteit die hierbij komt kijken. Geheel geactualiseerde tweede druk.
 • Compendium Bedrijfsopvolging
  € 79,50
 • Redacteur: Prof. dr. mr. Edwin Heithuis, Auteur: mr. Robert Franken

  Bedrijfsopvolging is een belangrijk stadium in de levensfase van elke ondernemer. Het is immers het moment waarop hij afscheid neemt/moet nemen van zijn levenswerk. Dit boek is volledig gewijd aan de bedrijfsopvolging, waarbij het de uiteenlopende en ingewikkelde problematiek van de bedrijfsopvolging toegankelijk maakt en begrip bijbrengt van de belangrijkste wettelijke regels en de jurisprudentie.
 • De Deelnemingsvrijstelling
  € 64,50
 • Auteur: prof. dr. J.E.A.M. van Dijck, prof. dr. Peter Essers

  Deze monografie wordt de Nederlandse deelnemingsvrijstelling besproken als één van de pijlers van het Nederlandse fiscale concernrecht. De regeling is onmisbaar, omdat zonder de regeling concernvorming fiscaal prohibitief zou zijn.
 • Formeel belastingrecht
  € 93,00
 • Auteur: prof. dr. Maarten Feteris

  Het formele belastingrecht bevat de regels die ervoor zorgen dat de belasting die volgens de wet verschuldigd is, ook daadwerkelijk betaald wordt. Dit deel is verkrijgbaar als boek en als studenteneditie.
 • Handboek Luchtrecht
  € 58,00
 • Auteur: mr. Walter Parlevliet

  Het Luchtrecht en de ‘lucht’ worden al snel in verband gebracht met militaire en traditionele luchtvaart dan wel met de emissie van vervuilende stoffen in de atmosfeer door industrie. In toenemende mate wordt en zal de komende decennia het luchtruim door andere luchtruimgebruikers worden gebruikt.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Gemeenterecht
  € 73,50
 • Auteur: mr. E. Brederveld

  Deze pocket behandelt het gemeenterecht vanuit zijn bronnen: de sedert 1994 vigerende en door de 'dualisering' in 2002 ingrijpend herziene Gemeentewet en de op het gemeenterecht betrekking hebbende dan wel daarvoor relevante bepalingen van de...
 • Geruisloze omzetting
  € 55,00
 • Auteur: prof. dr. R.P.C. Cornelisse, prof. dr. Arie Rijkers

  In deze brochure wordt de omzetting van een door een natuurlijk persoon voor zijn rekening gedreven onderneming in een BV op de voet van artikel 3.65 Wet IB 2001 behandeld.
 • Auteur: prof. dr. Ruben Freudenthal, mr. Pim Huisman

  Fiscale vaststellingsovereenkomsten bevinden zich op het grensvlak van publiek- en privaatrecht: enerzijds is er sprake van een privaatrechtelijke namelijk een contract een afspraak met betrekking tot een uit te oefenen publiekrechtelijke bevoegdheid...

Veelgestelde vragen