Wolters Kluwer Home
Resultaten
634
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Vooruit
  € 70,50
 • door dr. Els Schrover met illustraties van Rafaël Croonen

  Vooruit Leerspelletjes voor de onderbouw bevat ‘lessen’ voor kinderen van groep 1 tot en met 4. Alle lessen zijn opgezet als ‘leerspelletjes’ en voor bijna allemaal (op een paar opgaven met sommen na) hoeven de kinderen niet te kunnen schrijven.
 • Editie 2011

  Auteur: mr. Robert Lucassen

  Deze vraagbaak biedt door middel van antwoorden op bijna 300 vragen inzicht in de achtergronden, het doel en de praktische toepassing van de wet. Een aanrader voor medewerkers van gemeente, provincies, en het ministerie van I en M, alsook projectontwikkelaars, advocaten notarissen en adviseurs, en niet te vergeten de grondeigenaren die met een voorkeursrecht worden geconfronteerd.
 • Waterwet
  € 69,00
 • deel 3.69a

  Auteur: Mr.ir. Simon Handgraaf

  Dit Lexplicatiedeel bevat de Waterwet en bijbehorende uitvoeringsregelingen. De auteurs geven uitvoerig (artikelsgewijs) commentaar, waarin veel aandacht wordt besteed aan context, wetsgeschiedenis en overgangsrecht. Actueel en zeer informatief.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Wegenverkeerswetgeving 2014
  € 62,50
 • Dit deel bevat de Wegenverkeerswet 1994 en de algemene maatregelen van bestuur die daarop steunen. Het bevat daarnaast enkele voor de praktijk belangrijke ministeriële regelingen. Hiermee is de belangrijkste wegenverkeerswetgeving in één handzaam deel bijeengebracht voor de uitvoeringspraktijk en de geïnteresseerde leek.
 • Editie 2011

  Auteur: mr. dr. Jan van den Broek

  Het toezicht en de handhaving zijn belangrijk voor een juiste naleving van de regels en vergunningen uit het omgevingsrecht. Nalevingstoezicht gaat om controle door gemeenten en provincies. Zij moeten informatie verzamelen ter beantwoording van de vraag of een activiteit van een burger of ondernemer feitelijk voldoet aan de gestelde eisen. Handhaving gaat vervolgens om het juridisch toepassen van bestuursrechtelijke sancties (zoals een last onder bestuursdwang, een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete of het intrekken van een vergunning).

Veelgestelde vragen