Wolters Kluwer Home
Resultaten
634
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Strafprocesrecht
  € 54,75
 • Auteur: prof. mr. Berend Keulen, prof. mr. G. Knigge

  Dit boek bevat een inleiding in het strafprocesrecht op academisch niveau. De auteurs hebben er naar gestreefd het strafproces vanuit zijn fundamentele uitgangspunten en beginselen te beschrijven. Hoewel het boek primair is geschreven voor het onderwijs, is het ook van waarde voor de wetenschap en de praktijk.
 • Tax Assurance
  € 68,50
 • Auteur: Nathan Andrews, prof. dr. Irene Burgers

  The different relevant sides of Tax Assurance are handled in different chapters, each by an author or authors who have expertise in that particular field. Most authors are also lecturer or guest lecturer in the Tax assurance program of Tilburg University and publish on the topic regularly.

   

  Click here to order the e-book.

 • Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht
  € 70,00
 • Eindredacteur: dr. Co van Zundert

  Deze titel is vervroegd uitgegeven vanwege de op 1 januari 2015 in werking getreden Reparatiewet Infrastructuur en Milieu 2014 (Stb. 2014, 581) en de in november 2014 van kracht geworden wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht (Stb. 2014, 333). In deze uitgave is een selectie opgenomen van regelingen betreffende het ruimtelijk bestuursrecht en het omgevingsrecht.

   

  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Tekstuitgave Veiligheid
  € 79,75
 • Editie 2010
  Deze tekstuitgave bevat de wetgeving die in de beleidsvelden veiligheid en crisisbeheersing het meest aan de orde komt. De wetgeving is bijgewerkt tot en met 1 juli 2010.

Veelgestelde vragen