Wolters Kluwer Home
Resultaten
23
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • PS Special Armoedebestrijding
  € 129,50
 • Editie 2012-3

  Auteur: Ingeborg Lunenburg, mr. Hans Nacinovic

  Armoede in absolute zin houdt in dat mensen te weinig hebben om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften eten, drinken en onderdak. In deze absolute zin valt er in Nederland niet zo veel meer aan armoedebestrijding te doen. Maar armoede is ook een relatief begrip...
 • Editie 2012-1
  Het EU-recht inzake het vrij verkeer van personen heeft zich in de afgelopen jaren stormachtig ontwikkeld. De dagen dat dit vrij verkeer enkel van belang was voor economisch actieve onderdanen van de lidstaten zijn voorbij.Vandaag de dag kunnen alle EU-burgers zich op het EU-recht beroepen en daaraan rechten ontlenen op tal van terreinen zoals het arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, belastingrecht en onderwijs.
 • PS Special Vakantie en Verlof
  € 112,50
 • Editie 2015-4

  Auteur: mr. dr. Harry van Drongelen

  U adviseert werknemers hoe ze betaald werk kunnen combineren met andere taken? Kent u dan na de vele uitbreidingen alle verlofregels nog? Deze special zet alle actuele verlofmogelijkheden op een rij: het zorgverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof, calamiteitenverlof en politiek verlof. Zo heeft u overzicht van het volledig verlof, toegelicht met praktijkvoorbeelden.


  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Editie 2013-6

  Auteur: mr. Hans Nacinovic, mr. Bert de Pijper

  De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) is het nieuwe wettelijke kader voor debasisregistratie van personen (Brp). De wet vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). De Wet BRP vormt de juridische vertaling...
 • Editie 2012-5

  Auteur: mr. Hans Nacinovic, mr. Guido Le Noble

  De Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab) zal gevolgen hebben voor de uitvoering van de sociale zekerheid(sociale verzekeringen en sociale voorzieningen) door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de zorgverzekeraars, de Sociale verzekeringsbank (SVB), en (sociale diensten van) gemeenten.
 • Editie 2014-2

  Auteur: mr. drs. Nicolette Cremers, mr. dr. Harry van Drongelen

  Deze PS-special gaat over vakantie. Vakantie wordt in deze special vanuit verschillende juridische invalshoeken toegelicht, vanuit het arbeidsrecht, het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het belastingrecht. Recente en toekomstige rechtsontwikkelingen worden in de beschrijvingen zoveel mogelijk meegenomen, zoals de wijzigingen in de vakantiewetgeving vanaf 1 januari 2012 en de Wet Modernisering Ziektewet vanaf 1 januari 2013 en te verwachten wijzigingen in de Zorgverzekeringswet.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Editie 2015-5

  Auteur: mr. Els Kronenburg-Willems, mr. Hans Nacinovic

  De wet- en regelgeving rondom re-integratie-instrumenten is voortdurend in beweging. Informatie veroudert hierdoor snel. Heeft u regelmatig te maken met deze materie? Blijf dan up-to-date met deze PS Special. Het boek bevat, naast de laatste ontwikkelingen, een overzicht van het complete instrumentarium per 1 oktober 2015.


  Het e-book bestelt u hier.

 • PS Special Wet Langdurige Zorg
  € 112,50
 • Editie 2015-1

  Auteur: mr. drs. Nicolette Cremers, M.J. van Westerlaak

  Over de Wet langdurige zorg (Wlz) die per 1 januari 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verving, is nog veel onduidelijkheid. U geeft juridisch advies in en over de zorg? Deze special maakt de Wlz voor u inzichtelijk. Alle belangrijke aspecten komen aan bod, op toegankelijke en praktische wijze.
 • Editie 2011-8

  Auteur: mr. drs. Marjolein van Everdingen, mr. Hans Nacinovic

  PS publiceert dit jaar twee specials over het vertrouwensbeginsel in de sociale zekerheid. Voor deze specials zijn meer dan honderd uitspraken van de Centrale Raad van Beroep samengevat. Het gaat daarbij om uitspraken uit de periode van 1 juli 2006 tot 1 juli 2011.
 • Transitie Jeugdzorg
  € 129,50
 • Editie 2011-9

  Auteur: mr. Hans Nacinovic

  De geschiedenis van de vormgeving van de jeugdzorg in Nederland kenmerkt zich door vele reorganisaties en stelselwijzigingen. En het eindigt waarschijnlijk niet met de nieuwe Wet Zorg voor jeugd in 2014,waarvan de wettekst in 2012 moet worden aangeboden aan de Tweede Kamer.
 • PS Special Fraude
  € 129,50
 • Editie 2014-5

  Auteur: mr. drs. Nicolette Cremers, Jeroen Ermers

  In deze PS Special wordt aandacht besteed aan de fraude in de zorg. Fraude in de zorg is een structureel probleem dat de maatschappij elk jaar veel geld kost. Elke onterecht gedeclareerde euro leidt tot een hogere premie. Zorgverzekeraars besteden daarom veel aandacht aan fraudebeheersing.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • PS Special Wmo 2015
  € 112,50
 • Editie 2015-2

  Auteur: mr. Kees-Willem Bruggeman, mr. Stijn van Cleef

  De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 brengt grote veranderingen teweeg in het sociale domein. Dit praktische handboek licht de Wmo 2015 toe in zijn bredere context en achtergrond, vanuit juridisch én beleidsmatig perspectief. Waar relevant, is ook jurisprudentie verwerkt. De thematische indeling zorgt voor een overzichtelijk geheel.


  Het e-book kunt u hier bestellen.

Veelgestelde vragen