Wolters Kluwer Home
Resultaten
35
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Breuken
  € 100,00
 • Breuken gaat over breuken in allerlei vormen. Leerlingen leren hoe deze breuken in het dagelijks leven gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld bij draaiende tandwielen en bij huisnummers (geschikt voor groep 7 en 8).
 • PS Special Wmo 2015
  € 112,50
 • Editie 2015-2

  Auteur: mr. Kees-Willem Bruggeman, mr. Stijn van Cleef

  De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 brengt grote veranderingen teweeg in het sociale domein. Dit praktische handboek licht de Wmo 2015 toe in zijn bredere context en achtergrond, vanuit juridisch én beleidsmatig perspectief. Waar relevant, is ook jurisprudentie verwerkt. De thematische indeling zorgt voor een overzichtelijk geheel.


  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • Editie 2012-5

  Auteur: mr. Hans Nacinovic, mr. Guido Le Noble

  De Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab) zal gevolgen hebben voor de uitvoering van de sociale zekerheid(sociale verzekeringen en sociale voorzieningen) door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de zorgverzekeraars, de Sociale verzekeringsbank (SVB), en (sociale diensten van) gemeenten.
 • PS Special Vakantie en Verlof
  € 112,50
 • Editie 2015-4

  Auteur: mr. dr. Harry van Drongelen

  U adviseert werknemers hoe ze betaald werk kunnen combineren met andere taken? Kent u dan na de vele uitbreidingen alle verlofregels nog? Deze special zet alle actuele verlofmogelijkheden op een rij: het zorgverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof, calamiteitenverlof en politiek verlof. Zo heeft u overzicht van het volledig verlof, toegelicht met praktijkvoorbeelden.


  Het e-book kunt u hier bestellen.

 • PS Special Armoedebestrijding
  € 129,50
 • Editie 2012-3

  Auteur: Ingeborg Lunenburg, mr. Hans Nacinovic

  Armoede in absolute zin houdt in dat mensen te weinig hebben om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften eten, drinken en onderdak. In deze absolute zin valt er in Nederland niet zo veel meer aan armoedebestrijding te doen. Maar armoede is ook een relatief begrip...
 • Editie 2011-8

  Auteur: mr. drs. Marjolein van Everdingen, mr. Hans Nacinovic

  PS publiceert dit jaar twee specials over het vertrouwensbeginsel in de sociale zekerheid. Voor deze specials zijn meer dan honderd uitspraken van de Centrale Raad van Beroep samengevat. Het gaat daarbij om uitspraken uit de periode van 1 juli 2006 tot 1 juli 2011.
 • Editie 2013-6

  Auteur: mr. Hans Nacinovic, mr. Bert de Pijper

  De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) is het nieuwe wettelijke kader voor debasisregistratie van personen (Brp). De wet vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). De Wet BRP vormt de juridische vertaling...
 • PS Special Wet Langdurige Zorg
  € 112,50
 • Editie 2015-1

  Auteur: mr. drs. Nicolette Cremers, M.J. van Westerlaak

  Over de Wet langdurige zorg (Wlz) die per 1 januari 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verving, is nog veel onduidelijkheid. U geeft juridisch advies in en over de zorg? Deze special maakt de Wlz voor u inzichtelijk. Alle belangrijke aspecten komen aan bod, op toegankelijke en praktische wijze.
 • Editie 2014-2

  Auteur: mr. drs. Nicolette Cremers, mr. dr. Harry van Drongelen

  Deze PS-special gaat over vakantie. Vakantie wordt in deze special vanuit verschillende juridische invalshoeken toegelicht, vanuit het arbeidsrecht, het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het belastingrecht. Recente en toekomstige rechtsontwikkelingen worden in de beschrijvingen zoveel mogelijk meegenomen, zoals de wijzigingen in de vakantiewetgeving vanaf 1 januari 2012 en de Wet Modernisering Ziektewet vanaf 1 januari 2013 en te verwachten wijzigingen in de Zorgverzekeringswet.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • PS Special Jeugdwet
  € 129,50
 • Editie 2014-4

  Auteur: mr. Marieke Simons, Monique Simons

  Deze PS Special is een informatieve introductie in de jeugdwet. Alle belangrijke onderwerpen uit de wet worden op toegankelijke wijze behandeld. Op die manier is geprobeerd om dit boek een praktisch hulpmiddel te laten zijn voor iedereen die met kinderen werkt. Binnen en buiten de gemeente. Voor de medewerkers bij de gemeentelijke toegang, de jeugdhulpaanbieders en de gecertificeerde instellingen, maar ook voor de gemeentebestuurder, arts en advocaat.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Transitie Jeugdzorg
  € 129,50
 • Editie 2011-9

  Auteur: mr. Hans Nacinovic

  De geschiedenis van de vormgeving van de jeugdzorg in Nederland kenmerkt zich door vele reorganisaties en stelselwijzigingen. En het eindigt waarschijnlijk niet met de nieuwe Wet Zorg voor jeugd in 2014,waarvan de wettekst in 2012 moet worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Veelgestelde vragen