Wolters Kluwer Home

Bestuursrechtelijke geldschulden

 
In dit boek wordt de geldschuldenregeling in de Algemene wet bestuursrecht (titel 4.4) besproken. Sinds de invoering van deze titel in de Awb is sprake van een fundamenteel andere benadering dan in het voor 1 juli 2009 geldende recht.
 • Beschrijving

  Voorheen werden met bestuursrechtelijke geldschulden samenhangende vragen − zoals over de wijze van betaling, verzuim en verjaring − veelal opgelost aan de hand van de geldschuldenregeling in art. 6:111 e.v. BW (en voor de verjaring in art. 3:306 e.v. BW) met de daarbij behorende rechtsbescherming bij de burgerlijke rechter. Thans is de rechtsbescherming in belangrijke mate verschoven naar de bestuursrechter, die aan de hand van de geldschuldenregeling in de Awb oordeelt over de zojuist genoemde onderwerpen. De bevoegdheid van de bestuursrechter brengt (noodzakelijkerwijs) mee dat veel meer beslissingen ten aanzien van bestuursrechtelijke geldschulden besluiten opleveren dan onder het oude recht het geval was.

  Ook op materieel terrein is er sinds de invoering van de geldschuldenregeling in de Awb het nodige veranderd. Zo is in tegenstelling tot het oude recht uitgangspunt dat verrekening van bestuursrechtelijke geldschulden niet mogelijk is en is de verjaringsregeling uit het BW op bestuursrechtelijke geldschulden niet meer van toepassing.

  Voorts wordt aandacht besteed aan de invordering van de kosten van bestuursdwang en van dwangsommen. Ook ten aanzien van deze onderwerpen is door de invoering van de kostenvaststellings-/invorderingsbeschikking in de Awb sprake van een andere benadering dan onder het oude recht. Ten slotte wordt op hoofdlijnen aandacht besteed aan het belastingrecht, dat een deels van de Awb afwijkende regeling voor (de invordering van) geldschulden kent.

  Meer lezen
 • Auteurs

 • Specificaties

  Druk
  1
  ISBN
  9789013074147
  Verschijningsdatum
  22 juli 2010
  Code
  10157955
  Verschijningsvorm
  Boek
  Aantal pagina's
  196
 • Leverbaar in deze serie

 • Alle bestelopties

  € 41,00
  Prijs per stuk (incl. btw) | Losse order | Normaal leverbaar | Gratis verzonden
  € 32,80
  Prijs per stuk (incl. btw) | Abonnement | Normaal leverbaar
  • U abonneert zich hierbij tevens op de serie Mastermonografieën staats- en bestuursrecht en ontvangt alle nieuw te verschijnen delen en herdrukken automatisch en met 20% korting
 
Recent bekeken

Veelgestelde vragen