Wolters Kluwer Home

Bestuurlijke boeten in het belastingrecht

Derde herziene druk

 
Meer dan 150 miljoen euro bedroeg in 2010 de opbrengst aan fiscale boeten! Het is dan ook niet verbazingwekkend dat het fiscale boeterecht voor de fiscale praktijk van grote betekenis is. Er worden hierover vele procedures gevoerd.
 • Beschrijving

  Het belang van het fiscale boeterecht wordt alleen maar groter doordat de laatste jaren het aantal beboetbare feiten flink is uitgebreid en een aantal boetemaxima fors is verhoogd.

  Bestuurlijke boeten in het belastingrecht beschrijft en becommentarieert de geldende materiële en formele regelgeving. Daarbij wordt ruimschoots aandacht gegeven aan de jurisprudentie van de Nederlandse belastingrechter en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Aan het Nederlands strafrecht en strafrechtelijke begrippen wordt aandacht besteed voor zover dat voor de bestudering van de bestuurlijke boeten noodzakelijk is.

  Voor een duidelijk en helder over- en inzicht zijn de kernoverwegingen uit de relevante rechterlijke beslissingen integraal in de tekst opgenomen.

  Het opleggen van bestuurlijke boeten bevindt zich op het raakvlak van bestuursrecht en strafrecht. Een bestuursorgaan (de inspecteur) legt de boeten op, maar bij geschillen beslist een bestuursrechter (de belastingrechter). In de loop der tijd is het besef gegroeid dat desalniettemin sprake is van strafvervolging in de zin van de mensenrechtenverdragen.

  Aanvullende informatie

  Over de auteur:

  mr.drs. F.J.P.M. Haas, geboren in 1959, is vice-president van het gerechtshof te Amsterdam. Eerder was hij onder
  meer werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen en in de belastingadviespraktijk. Hij studeerde fiscale economie en fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen.

  Meer lezen
 • Auteurs

 • Specificaties

  Onderdeel van
  Editie:
  deel 36
  Druk
  3
  ISBN
  9789013105490
  Verschijningsdatum
  25 mei 2012
  Code
  10290749
  Verschijningsvorm
  Boek
  Aantal pagina's
  288
 • Leverbaar in deze serie

 • Alle bestelopties

  € 61,25
  Prijs per stuk (incl. btw) | Losse order | Normaal leverbaar | Gratis verzonden
  € 48,99
  Prijs per stuk (incl. btw) | Abonnement | Normaal leverbaar
  • U abonneert zich hierbij tevens op de serie Fed Fiscale Studieserie en ontvangt alle nieuw te verschijnen delen en herdrukken automatisch en met 20% korting
 
Recent bekeken

Veelgestelde vragen