Wolters Kluwer Home

Asser 6-I* De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte

Verbintenissenrecht

Asser-serie, deel 6-1* (Voorheen deel 4-I, nr. 1-402)
 
Aan de orde komen onder meer het begrip verbintenis, de verschillende typen verbintenissen, de bronnen van verbintenissen, pluraliteit van schuldeisers en schuldenaren, nakoming en niet-nakoming van verbintenissen.


De online versie van deze uitgave maakt deel uit van Navigator Collecties.

 • Navigator Collecties

  Deze online uitgave maakt deel uit van Navigator Collecties. Collecties zijn online totaalpakketten voor de juridische markt, samengesteld per rechtsgebied. Uw accountmanager vertelt u hier graag meer over. Maak een afspraak via 0570 - 67 35 91.

  Eerst meer weten of een gratis proefabonnement? Ga dan naar www.wolterskluwer.nl/navigator.

 • Beschrijving

  In dit deel wordt het eerste deel van de verbintenis in het algemeen behandeld. Aan de orde komen onder meer het begrip verbintenis, de verschillende typen verbintenissen, de bronnen van verbintenissen, pluraliteit van schuldeisers en schuldenaren, nakoming en niet-nakoming van verbintenissen (waaronder begrepen opschortingsrechten en schuldeisersverzuim). Deze onderwerpen zijn geregeld in de afdelingen 1 tot en met 9 van Titel 6.1 van het BW.

  Sinds de dertiende druk wordt meer aandacht besteed aan Europees recht en rechtsvergelijking. Voor de rechtsvergelijking ligt de nadruk op het Weense Koopverdrag (CISG), de Unidroit Principles of International Commercial Contracts en de Principles of European Contract Law.

  De sinds de vorige druk verschenen rechtspraak en literatuur zijn op de gebruikelijke wijze verwerkt.
  In deze 14e druk zijn korte cursieve introductietekstjes aangebracht, zowel in de grote letter als in de tekstblokken die geheel uit kleine letters bestaan. De ervaringen met deel 6-IV* (13e druk, 2011) hebben uitgewezen dat dit de toegankelijkheid van het boek vergroot.

  Meer lezen
 • Auteurs

 • Specificaties

  Onderdeel van
  Verschijningsvorm
  Boek, Online naslagwerk
 • Leverbaar in deze serie

 • Bijlagen

 • Alle bestelopties

  € 100,75
  Prijs per stuk (incl. btw) | Losse order | Normaal leverbaar
  • ISBN 9789013050547, 14e druk, december 2011, 420 pagina's
  € 100,75
  Prijs per stuk (incl. btw) | Abonnement | Normaal leverbaar
  • ISBN 9789013050547, 14e druk, december 2011, 420 pagina's. U abonneert zich hierbij tevens op de Asser-serie en ontvangt alle nieuw te verschijnen delen en herdrukken automatisch
  € 1069,25
  Prijs per jaar (excl. btw) | Abonnement
  • Asser-serie Compleet. Dit abonnement biedt u toegang tot alle actuele delen van de Asser-serie. Prijs per gebruiker
 

Veelgestelde vragen