Toetsing van besluiten in het rechtspersonenrecht

E-book
Toetsing van besluiten in het rechtspersonenrecht
Kies het producttype:
€ 78,77 € 95,31 incl. btw Prijs per stuk
  • Direct toegang tot de uitgave
  • Altijd toegangelijk op laptop of tablet
  • Grootste uitgever van juridische informatie
In deze studie wordt een analyse gegeven van de verschillende regelingen over de toetsing van besluiten in boek 2 BW. Aan de hand van de vragen welke besluiten aan de rechter kunnen worden voorgelegd, wie ter zake een vordering kan indienen, welke beoordelingsmaatstaf de rechter hanteert en welke maatregelen hij kan treffen, worden de huidige regelingen voor de toetsing van besluiten besproken en wordt de ontwikkeling van de mogelijkheden om actie tegen beslissingen rechtspersonen te ondernemen getoond.

Vervolgens is geïnventariseerd welke bedenkingen tegen de huidige mogelijkheden bestaan en zijn voorstellen voor verbetering gedaan. Naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek heeft de auteur gedachten ontwikkeld om te komen tot een meer samenhangende regeling voor de toetsing van beslissingen van rechtspersonen.

In het slothoofdstuk worden deze gepresenteerd en uitgewerkt in een voorstel voor een andere benadering van de toetsing van besluiten.

Lees meer Verberg

Auteurs

Specificaties e-book

Druk
1
ISBN
9789013108309
Verschijningsdatum
14-05-2012
Verschijningsvorm
E-book
Editie
deel 89
Aantal pagina's
310
Kies het producttype:
€ 78,77 € 95,31 incl. btw Prijs per stuk
  • Direct toegang tot de uitgave
  • Altijd toegangelijk op laptop of tablet
  • Grootste uitgever van juridische informatie