De rechtsgronden voor nadeelcompensatie

De rechtsgronden voor nadeelcompensatie
Producttype:
Boek
Editie:
editie deel 11
Verschijningsdatum:
05-04-2012
De rechtsgronden voor nadeelcompensatie
€ 63,21
€ 67,00 incl. btw
Prijs per stuk
Reserveer nu, ontvang direct na verschijning
  • Bestellen op rekening
  • Gratis verzending
  • Grootste uitgever van juridische informatie
De auteur heeft in dit boek vanuit een integrale, rechtshistorische benadering onderzocht welke gronden voor nadeelcompensatie een rol hebben gespeeld sinds de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden (1815).

De laatste decennia is er veel gediscussieerd over de vraag op welke rechtsgrond(en) het recht op nadeelcompensatie gebaseerd is. Een rechtsgrond is een (diepere) rechtvaardiging in het recht voor een - in dit geval - recht op schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen. De discussies vinden over het algemeen plaats op een deelterrein van het bestuursrecht, zoals op het terrein van het buitenwettelijke recht op nadeelcompensatie of het recht op planschadevergoeding.

Op het terrein van de buitenwettelijke nadeelcompensatie heerste in de jaren negentig de opvatting dat het égalitébeginsel dé rechtsgrond voor dit recht op vergoeding vormde. Na de eeuwwisseling ontwikkelde zich langzamerhand de idee dat er meerdere rechtsgronden moeten worden onderscheiden. De auteur heeft in dit boek vanuit een integrale, rechtshistorische benadering onderzocht welke gronden voor nadeelcompensatie een rol hebben gespeeld sinds de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden (1815).

Dit onderzoek strekt zich uit over zeer uiteenlopende beleidsterreinen. De analyse omvat onder meer wetten uit de 19e eeuw zoals de wetten inzake de afschaffing van de slavernij, de telegraafwet en de veetyphuswet. Daarnaast komen meerdere beleidsterreinen uit de 20e en 21e eeuw aan bod zoals die voorkomen in de Zuiderzeesteunwet, de Boswet, de Waterwet en het wetsvoorstel voor een Awb-regeling inzake adeelcompensatie.

Op basis van haar bevindingen concludeert de auteur dat er verschillende gronden kunnen worden onderscheiden die allemaal terugvoeren op één achterliggende rechtsgrond:
het égalitébeginsel. Dit beginsel moet daarom in het belang van de rechtseenheid en rechtssystematiek als rechtsgrond worden aangewezen.

Aanvullende informatie

Over de auteur:

Lieske de Jongh voerde dit onderzoek uit tijdens haar aanstelling aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het onderzoek werd grotendeels gefi nancierd door het NWO. De auteur is thans werkzaam als advocaat bij de sectie Gezondheidsrecht van Dirkzwager advocaten & notarissen te Nijmegen.

Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Druk:
1
ISBN:
9789013105759
Verschijningsdatum:
05-04-2012
Verschijningsvorm:
Boek
Editie:
deel 11
Aantal pagina's:
564
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
€ 63,21
€ 67,00 incl. btw
Prijs per stuk
Reserveer nu, ontvang direct na verschijning
  • Bestellen op rekening
  • Gratis verzending
  • Grootste uitgever van juridische informatie