Nederlands internationaal personen- en familierecht

Wegwijzer voor de rechtspraktijk

E-book
Nederlands internationaal personen- en familierecht
Kies het producttype:
€ 67,92 € 82,18 incl. btw Prijs per stuk
  • Direct toegang tot de uitgave
  • Altijd toegangelijk op laptop of tablet
  • Grootste uitgever van juridische informatie
In dit e-book wordt het thans geldende Nederlandse internationaal personen- en familierecht in een tiental hoofdstukken beknopt en overzichtelijk in kaart gebracht.

Er is waarschijnlijk geen IPR-onderwerp dat in rechtspraak, wetgeving en literatuur meer aandacht krijgt dan het internationaal personen- en familierecht. Toch is er in Nederland niet eerder een boek verschenen waarin dit onderwerp exclusief en integraal behandeld wordt. De inwerkingtreding van Boek 10 BW, op 1 januari 2012, vormde een goede aanleiding om in deze lacune te voorzien. Daartoe is des te meer reden, omdat de IPR-regels op dit terrein maar voor een deel in het BW te vinden zijn.

Van groter belang voor de rechtspraktijk zijn de vele verdragen en verordeningen die kwesties van internationaal personen- en familierecht bestrijken, niet alleen voor wat betreft het toepasselijk recht maar ook met betrekking tot de internationale bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen, en de internationale samenwerking tussen rechterlijke of administratieve autoriteiten.

In dit boek wordt het thans geldende Nederlandse internationaal personen- en familierecht in een tiental hoofdstukken beknopt en overzichtelijk in kaart gebracht. Na een inleidend hoofdstuk over de kernbegrippen van het IPR en een hoofdstuk over de in Boek 10 BW neergelegde algemene bepalingen volgen acht hoofdstukken over bijzondere onderwerpen: personenrecht, afstamming, huwelijk en huwelijksgevolgen, ontbinding van het huwelijk, ouderlijke verantwoordelijkheid, alimentatie, adoptie, en geregistreerd partnerschap.

Per onderwerp wordt aandacht besteed aan de relevante rechtsbronnen en hun onderlinge verhouding, voorts aan de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter, het toepasselijk recht, de rechtskracht van buitenlandse beslissingen en, voor zover relevant, de internationale rechtshulp.

Lees meer Verberg

Auteurs

Specificaties e-book

Druk
1
ISBN
9789013107098
Verschijningsdatum
10-05-2012
Verschijningsvorm
E-book
Editie
deel PFR3
Aantal pagina's
376
Kies het producttype:
€ 67,92 € 82,18 incl. btw Prijs per stuk
  • Direct toegang tot de uitgave
  • Altijd toegangelijk op laptop of tablet
  • Grootste uitgever van juridische informatie