De Kleine Gids vergunningvrij bouwen

Moeilijke zaken makkelijk uitgelegd

De Kleine Gids vergunningvrij bouwen
Producttype:
Boek
Editie:
editie 2011
Verschijningsdatum:
11-11-2010
€ 25,94
€ 27,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie
Snel meer weten over de omgevingsvergunning, vergunningvrij bouwen, Besluit omgevingsrecht en de Wabo? Sinds 1 oktober 2010 kunt u onder voorwaarden bouwen in afwijking van het bestemmingsplan of bouwen zonder omgevingsvergunning. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bouwwerk ligt bij de opdrachtgever (particulier, architect of aannemer).

Er is geen overheid (gemeente of provincie) die vooraf beoordeelt of beslist of het bouwwerk voldoet aan de voorschriften uit het Bouwbesluit, het bestemmingsplan of de bouwverordening.

In deze Kleine Gids worden de moeilijke zaken gemakkelijk uitgelegd.

In een korte inleiding worden de doelstellingen van het vergunningvrij bouwen toegelicht en het wettelijk kader genoemd (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht). Daarna worden alle begrippen uitgelegd, zoals bijbehorend bouwwerk, hoofdgebouw of achtererfgebied. Vervolgens passeren alle mogelijke bouwwerken de revue, zoals dakkapellen en dakramen, kozijnen, erf- en perceelafscheidingen, (schotel)antennes etc. Tekeningen en afbeeldingen geven een heldere situatieschets. Via stappenplannen en stroomschema’s kan men zelf uitzoeken of men deze bouwwerken vergunningvrij mag bouwen of dat men hiervoor (toch) een omgevingsvergunning moet aanvragen.

De Kleine Gids Vergunningvrij bouwen bevat verder:

 • wettelijke bepalingen, met verhelderende passages uit de Nota van toelichting
 • begrippenlijst
 • trefwoordenregister
 • literatuuroverzicht
 • overzicht nuttige websites

Rectificatie

Op pagina 65 moet men de figuur ‘zonnecollector en zonnepaneel op het dak’ vervangen door bijgaande figuur (je kunt deze vinden onder het tabje Bijlage).

De afstand B wordt (bij plaatsing op een plat dak) gemeten vanaf het hoogste punt van het paneel. De afstand die een paneel moet hebben tot de dakrand wordt bepaald door de hoogte van het paneel H. Het paneel moet dan minimaal aan de onderzijde op een afstand zijn geplaatst die groter of gelijk is aan die maat H.

Meer lezen Verberg

Auteurs

Specificaties

Druk:
1
ISBN:
9789013078855
Verschijningsdatum:
11-11-2010
Verschijningsvorm:
Boek
Editie:
2011
Aantal pagina's:
132
Bijlage
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
€ 25,94
€ 27,50 incl. btw
Prijs per stuk
Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
 • Bestellen op rekening
 • Gratis verzending
 • Grootste uitgever van juridische informatie