Informatieplichten

Over kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en buitencontra

E-book
InformatieplichtenInkijkexemplaar
Kies het producttype:
€ 78,30 € 94,74 incl. btw Prijs per stuk
  • Direct toegang tot de uitgave
  • Altijd toegangelijk op laptop of tablet
  • Grootste uitgever van juridische informatie
Dient de verkoper van een woning kopers te wijzen op bouwtechnische gebreken? Moet de beheerder van een weg weggebruikers waarschuwen voor gaten in het wegdek? Schiet een bank tekort als zij haar cliënten slechts in algemene termen informeert over de risico's van een financieel product? Deze en dergelijke vragen staan centraal in dit boek over informatieplichten (plichten tot vergaring of verstrekking van informatie) in het verbintenissenrecht.

Het onderzoek behelst een vergelijking van (pre)contractuele en delictuele informatieplichten, vanuit een overkoepelend verbintenisrechtelijk perspectief. Centraal staan enerzijds de precontractuele mededelingsplicht bij dwaling en anderzijds de delictuele waarschuwingsplicht bij gevaarzetting. Behalve het dwalingsleerstuk en de onrechtmatige daad komen ook de wilsvertrouwensleer, de onbevoegde vertegenwoordiging, de uitleg van overeenkomsten, nakoming, wanprestatie en non-conformiteit, de aansprakelijkheid wegens afgebroken onderhandelingen, de buitencontractuele risicoaansprakelijkheid, de werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten, de oneerlijke handelspraktijken en de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren en dienstverleners aan de orde.

Aanvullende informatie

Over de auteur:

De auteur ontwikkelt een algemeen model voor de aanvaarding van precontractuele en delictuele plichten tot informatieverstrekking. Hij pleit voor een inhoudelijke gelijkschakeling van informatieplichten over de volle breedte van het verbintenissenrecht. Vanuit een overkoepelend perspectief trekt hij conclusies over de verhouding tussen kennis en verantwoordelijkheid, en over de spanning tussen autonomie en solidariteit, die zich bij de toepassing van informatieplichten manifesteert

Lees meer Verberg

Auteurs

Specificaties e-book

Druk
1
ISBN
9789013104356
Verschijningsdatum
22-02-2012
Verschijningsvorm
E-book
Editie
deel CA5
Aantal pagina's
680
Bijlage
Kies het producttype:
€ 78,30 € 94,74 incl. btw Prijs per stuk
  • Direct toegang tot de uitgave
  • Altijd toegangelijk op laptop of tablet
  • Grootste uitgever van juridische informatie